Annonse


Nettsensur på europeisk

Sex, alkohol og religion er ikke det samme kloden over. På konferansen om globale informasjonsnettverk i Bonn, er det kommet forslag om europeiske standarder for hva som sømmer seg på nettet. Forslaget ble fremmet av David Kerr, leder for Internet Watch Foundation (IWF).

Farlige emner
Kerr hevder at det er en rekke kategorier av farlige emner hvor vi trenger felles retningslinjer for hva som er gangbart. I tillegg til sex, religion og alkohol, trakk Kerr frem temaer som selvmord, farlige idretter, sigarettreklame og narkotika.

Reglene skal ikke omfatte bare hjemmesider men også diskusjonsgrupper.

Melde fra
Kerr leder IWF, som er britiskbasert vaktbikkje på Internett. Organisasjonen har en hjemmeside der publikum oppfordres til å melde fra om man finner noe som virker støtende eller ikke sømmer seg på Internett. Men amerikanernes måte å se verden på er med andre ord ikke universell, selv ikke i cyberspace. Derfor har nå europeerne kommet med forslag til ny internasjonal standard.

Annonse


Filmsensur
Tross dette er det i hvert fall en ting europeerne ønsker å annamme: Hollywoods filmsensur. Amerikansk sensurstandard er kjent i såpass mange land at IWF foreslår å overføre den samme standarden på internettinnhold.

Annonse