Annonse


Kort på betalingstoppen

Statistikk fra BBS viser at elektroniske betalingstjenester står for 53 prosent av det totale transaksjonsvolumet i første halvår i år, mot 47 prosent i samme periode i fjor.

Kort i tillegg
– I dette regnestykket er ikke korttransaksjoner medregnet. Tallene gjelder for direkte remittering, avtale giro, autogiro, bedriftsterminal giro, telegiro og telegiro for Internett, sier informasjonsdirektør Sturle Lyberg i BBS til Dagens Telecom.

I tillegg kommer dermed de 69,8 millioner kortbetalings transaksjonene som passerte gjennom BBS-systemet i løpet av årets første seks måneder. Disse har økt med hele 40,6 prosent i forhold til samme periode i fjor.

500 millioner transaksjoner?
I alt hadde det ved halvårsskiftet passert omlag 11.000 milliarder kroner gjennom BBS. Til sammenligning er Norges brutto nasjonalprodukt på omlag 1.000 milliarder kroner…

Beløpet fordeler seg på 245 millioner transaksjoner, som er en økning på 21 prosent i forhold til første halvår i fjor. Prognoser fra BBS viser at det vil passere over 500 millioner transaksjoner gjennom selskapet i løpet av året