Annonse


Ny operatør i Nederland

1. juli gikk startskuddet for A2000 i Nederland, et konsortium bestående av UPC og US West. Selskapet er det nederlandske televerkets første reelle konkurrent på privatmarkedet og tilbyr blant annet vanlig telefoni gjennom kabel-TV-nettet.

Lavere priser
Tilbudet omfatter i første omgang kun abonnenter i byen Purmurend, men i følge selskapets målsetting, skal 600.000 privatabonnenter kunne ringe via kabel-TV-nettet innen 1999 til priser som ligger under det det nederlandske televerket tilbyr.

Tilbudet vil etterhvert omfatte et bredt spekter av interaktive tjenester i tillegg til vanlig telefoni.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse