Arkiv

Annonse


Merkantildatas storhandel

ArkivMerkantildata Invest har i måndesskiftet juni/juli overtatt alle aksjene i selskapene Prosjekt Leveranser AS, Protect Data Norge AS og Data Broker ASI tillegg har selskapet kjøpt resten (81%) av pengemaskinen PC Skolen AS i Trondheim. Vederlaget for kjøpet av selskapene er 13.239.000 kroner i kontanter, samt 458.176 aksjer i Merkantildata. Dette gir en total kjøpesum på omlag 75-80 millioner kroner.

Kunnskap og markedsandeler.
Med kjøpet av ProsjektLeveranser AS og Protect Data Norge AS, tilføres Merkantildata-gruppen 16 høykvalifiserte konsulenter innenfor nettverksovervåkning og administrasjon, samt en forventet omsetning på ca 80-100 millioner kroner i år fra de nye selskapene alene.

De oppkjøpte selskapene vil også fremover fortsette som selsvstendige enheter.

Strategisk
Finansdirektør Carl Espen Wollebekk i Merkantildata ASA, fremhever at man ikke ønsker å tvinge en Mdata-uniform på selskapene. Wollebekk betegner spesielt oppkjøpene av Prosjekt Leveranser og Protect Data Norge som strategisk viktige, bl.a ovenfor tunge samarbeidspartnere som Hewlett Packard.

Annonse


Prosjekt Leveranser (PL).
PL har 10 ansatte og tilbyr programvare og konsulentvirksomhet innen systemadministrasjon. Selskapet er fra tidligere kjent som en av de raskets voksende data-kometene i Norge (nr 2 i 1996), med en vekst fra 6 mill i 1995 til 12 millioner i 1996. I år ligger PL i budsjettmessig rute til å nå en omsetning på hele 45-50 millioner kroner.

Nettverks- og serviceadministrasjon
PLs virksomhet er sentrert runt nettverks- og serviceadministrasjon. Særlig satses det på adminsistrasjonssystemene HP OpenView/IBM NetView, med dertilhørende tredje parts integrerte programvarer som Remedy og NerveCenter fra Seagate Software.

Selskapet ledes av sivilingeniør Rolf Frydenberg som er en internasjonalt kjent tungvekter innenfor HP og HP OpenView-miljøet. Blant annet besitter han vervet som Secretary i HP OpenView Forum i USA.

Protect Data Norge (PDN).
PDN har 6 ansatte og tilbyr programvare og konsulenttjenester innenfor nettverkssikkerhet og har et 100% eiet datterselskap i Sverige. Selskapet forventer en omsetning på 30-40 millioner kroner i 1997.

Prisvinner
PDN er bland markedslederne innen sikkerhetesløsninger for nettverk og spesiellt innenfor banktjenester som inkluderer Internet banking. Selskapet fikk forøvrig årets pris for beste datasikkerhetsproduktet EAGER – en brannmur-sikring av kommunikasjon mellom store nettverk. Største kunde er SE banken, Sverige.

Selskapet ledes av siviløkonom Ruben Johansen som fra før er kjent som styremedlem i DND, og som forfatter av boken Sikring av PC.

PC-Skolen og Data Broker
Dette er de to andre selskapene Merkantildata nå kjøper opp. Begge selskapene betegnes som solide nisjebedrifter med høy inntjening og et forretningskonsept som vil styrke Merkantildata-gruppen innenfor sine respektive områder.

Dataopplæring
PC-Skolen har 12 ansatte og tilbyr dataopplæring spesielt i Trøndelagsfylkene. Selskapet forventes å få en omsetning på 8-10 millioner kroner.

Storkunder
Data Broker har 4 ansatte og er en direkte salgsorganisasjon med spesialitet å betjene storkunde-markedet med nettverksløsninger, PC-servere og arbeidsstasjoner. Selskapet forventer å omsette for 85-95 millioner kroner i 1997.