Annonse


WorldCom inn i Frankrike

Den aggressive nykomlingen WorldCom jobber raskt. Selskapet har allerede sikret seg interconnect-avtaler i fire europeiske land og hevder å dekke 60 prosent av det europeiske hjemmemarkedet.

Bygger infrastruktur
Avtalen sikrer WorldCom retten til å knytte sammen France Telecoms nett med WorldComs egen infrastruktur. I tillegg til Tyskland og Frankrike, har selskapet nå interconnect-avtaler i Sverige (Telia) og Storbritannia (BT).

Ekspansjon
Etter dereguleringen i 1998 planlegger selskapet ytterligere ekspansjon i Sveits, Belgia, og Nederland. Frankrike er strategisk viktig for selskapet i arbeidet med å bygge ut et paneuropeisk nett som knytter sammen de viktigste finanssentrene.

Norsk avtale
I år åpner selskapet Ulysses, WorldComs pan-europeiske fiberoptiske nett, som knytter sammen Paris, London, Brussel, Amsterdam og senere Frankfurt. Selskapet har virksomhet i tilsammen 50 land og har avtale med Oslo Energi Tele i Norge.