Annonse


NC-show på Norbit

Under det felles slagordet «Den nye verden» vil utstillerne på denne fellestanden framfor alt vise Java i praksis og Network Computing i konkret bruk.

NC-diskusjon
Blant hovedsamarbeidspartnerne til Skrivervik Data finner vi selvsagt SUN og Cisco pluss Oracle, Netscape, Cap Gemini, Apple og Telenor Nextel. I tillegg vil en rekke løsningspartnere som Sybase, VM Data, Datus og NC Nord delta i denne storstilte fellesmarkeringen.

Diskusjonen omkring Network Computing vil også få en bred plass i de sentrale seminarene på messen.

210 utstillere
Interessen for Norbit er enorm og mye tyder på at dette vil bli den største IT-messen som noensinne er arrangert i Norge. det er alt 1. juli påmeldt 210 utstillere.

Annonse