Annonse


Fornøyd Telia søker

– Vår eneste innvending er at vi synes frekvensavgiften er noe høy, men det er noe vi bare må ta til etterretning. Ellers er vi godt fornøyd med konsesjonskravene, sier adm. direktør Terje Nordahl i Telia Norge. Han bekrefter at selskapet er godt i gang med søknaden om utbygging av DCS 1800-mobiltelefonsystem.

Kan endres
I konsesjonskravene skriver departementet at avgiften vil bli regnet pr dupleks-kanal (2 x 200 kHz), og skal betales årlig med 200.000 pr. kanal. Det åpnes imidlertid for endringer: «Telemyndigheten tar i denne forbindelse forbehold om at avgiftsnivået som følge av dette arbeidet, for såvel tildelte frekvenser som fremtidige tildelinger, kan bli endret av hensyn til en mest mulig effektiv frekvensbruk.»

Søknadsfristen er 12 september, og avgjørelsen vil ventelig foreligge en måneds tid senere.

Roaming
Som særlig positivt fremhever Nordahl kravene i forbindelse med roaming, dvs. de bestemmelser som gir operatøren rett til bruk av annen operatørs nett. Denne retten inntrer når operatøren har dokumentert at de fire største byene i landet er utbygd i henhold til departementets krav om dekning.

Annonse


Framføringsrett
Nordahl nevner også framføringsretten som et positivt element i de krav departementet har sendt ut.

– Det betyr at vi kan bygge ut landbaserte linjer for å knytte sammen basestasjonene våre, sier han.

Frykter ikke forsprang
Nordahl frykter ikke det forsprang de to andre operatørene vil sitte med.

– Vi regner med betydelig vekst i mobilmarkedet fremover. Rent teknologisk kommer dessuten dette nettet sammen med et generasjonsskifte når det gjelder terminaler, hvor vi etterhvert får intelligente terminaler, dvs. bærbare apparater med mange av de funksjonene du i dag har i en PC.

Annonse


Annonse


Annonse