Annonse


CD Rom for misbruk?

– Telenor Media har fått lagt inn viktige begrensninger for bruken av telefonkatalogen på CD-rom. Brukeren kan få maksimalt 200 treff eller abonnenter på en gang. Det er imidlertid ikke mulig å skrive ut mer en et treff eller en abonnent ad gangen. Dersom brukeren vil skrive ut det maksimale treff han kan få, må han ta 200 utskrifter, heter det fra Telenors advokat Amund Fougner Bugge.

Dårlig egnet
I tillegg er telefonkatalogen utgitt på CD-rom laget som enbrukersversjon.

– De nevnte begrensninger gjør CD-rom’en særdeles dårlig egnet som adresseringsverktøy, konkluderes det med i Telenors svarbrev til Datatilsynet. Telenor sier at de ikke selv har motatt noen klager på at CD-rom utgaven har vært brukt i strid med avtalen som hver enkelt bruker må undertegne.