Annonse


Sammen om mobildata

Det var på et møte i Mobile Data Initiative i München tidligere i år at man første gang diskuterte muligheten for å utvikle en slik felles kommunikasjons-protokoll for mobile applikasjoner. Nå er altså de fire produsentene blitt enige om å gå videre med arbeidet.

Felles standard
Målet er å utvikle en felles, lisensfri standard som skal gjøre det mulig for mobitelefonbrukere å sende og motta data, fax, e-post og vanlige stemme-telefoni. Internett-aksess og tilgang til informasjonstjenester skal også være med.

At man også skal ta hensyn til informasjonstjenester, betyr at man får en felles standard for å hente data som bankens konto-informasjon, børsopplysninger, katalogtjenester, etc. for alle typer mobiltelefoner.

15. september
Protokollen skal hete Wireless Application Protocol og vil bli gjort tilgjengelig for produsenter og operatører over hele verden. Den skal bygges opp som moduler, slik at hver enkel produsent kan ta med så mye eller så lite som er nødvendig i den enkelte telefon-modell.

Det første forslaget skal være tilgjengelig på World Wide Web innen 15. september i år.

Annonse