Annonse


Nett-telefonen kommer

Telenor tester ut telefontjenester over Internett. British Telecom ser på hvordan nett-telefoni kan utnyttes av multinasjonale selskaper. France Telecoms datterselskaper Transpac gjør det samme. Også Deutsche Telekom har planer, selv om selskapet foreløpig holder kortene tett inntil kroppen. I tillegg har man Telecom Finland, som allerede leverer slike tjenester.

Dårligere lydkvalitet
Man kan lure på grunnen til denne store interessen for Internett-telefoni fra store teleoperatører, når alle vet at lydkvaliteten ved Intenett-telefoni aldri overholder de kravene man vanligvis setter til taletelefoni:

Med moderne, digitale samband venter abonnentene bedre – ikke dårligere – stemmekvalitet. Men her snakker man om tradisjonell bruk av telefonen, og det er slett ikke sikkert at det er dette som vil bli det viktigste elementet ved Internett-basert teletrafikk.

Telefax idag – interntelefon i morgen
Årsaken til disse motforestillingene er at kvaliteten er nødt til å lide når man snakker i sanntid over en 28.8 Mbit/s modemforbindelse. Men problemet med stemmebasert Internett-telefoni i dag er at den foregår i sanntid:

Annonse


Telefax er en forbindelse som ikke foregår i sanntid og hvor man ikke mister kvalitet ved overføringen. Så særlig store, multinasjonale selskaper har begynt å forstå at det kan være store innsparinger å hente hvis man bruker selskapets IP-nett til å overføre telefax. TCP/IP-nettet vil være tilgjengelig til fast pris, mens tradisjonelle faxmaskiner bruker tellerskritt hver gang noe skal overføres.

IP-svitsjer
Og nøkkelordet i fremtiden: IP-svitsjer kombinert med styrte nettverk. IP-svitjsene koster betydelig mindre enn tilsvarende telesvitsjer basert på SS7.

Samtidig er det fullt mulig for en Internett-leverandør å garantere båndbredde – og dermed stemmekvaliteten på internett-telefoni – så sant det hele foregår internt i et nett som Internett-operatøren selv styrer fra A til Å.

Enklere løsning
Derfor vil det på sikt ikke være noe problem å kombinere IP-data og IP-telefoni over Telenors Internett-samband i Norge. For Telenors kunder blir dette en enklere løsning – siden man kan bygge opp intern-telefoni og Intranett basert på en og samme forbindelse.

Det er ikke nødvendigvis snakk om lavere priser på taletrafikken, snarere tvert i mot: For teleoperatøren blir dette en verdiøkende tjeneste som man antakelig kan få bedre betalt for enn når man kjører tale og data i hvert sitt nett.

Annonse