Annonse


Hva bråker de for?

Loven som ble vedtatt av den amerikanske kongressen gjorde det til en forbrytelse som kunne straffes med to års fengsel og millionbøter for den som gjorde «voksent stoff» tilgjengelig for barn. Men som det het i høyesteretts vurdering – loven er for vag, og når den forsøker å beskytte barn så tråkker den på de voksnes rettigheter.

Høyesterett fant at loven krenket det første tillegget til den amerikanske grunnloven – et tillegg som beskytter retten til informasjon.

Slett arbeid
Den amerikanske kongressen gjorde en elendig jobb da de slang med noen lover etter at de hadde diskutert – og vedtatt – lover som regulerer telekommunikasjonen i USA. Ingen liker barneporno og omtrent de eneste som har forsvart retten til å se og å eie barneporno er debattkåte svensker, som insisterer på at når ytringsfriheten også gjelder for nye medier, så gjelder den uinnskrenket.

Brede rammer
Høyesterett har nå hjulpet amerikanske politikere vekk fra knipen de ville ha kommet opp i etter å ha vedtatt en lov som sier alt og ingenting. Den amerikanske kongressen skal ha vedtatt «Communications Decency Act» uten diskusjon.

Annonse


Når høyesterett nå sier at den vedtatte loven krenker voksne menneskers ytringsfrihet, så viser dette viktigheten av å ha en levende diskusjon. Politikere med markeringsbehov har lett for å si seg enige med de velgergrupper som hyler høyest. Da kan det være lett å glemme at også upopulære meninger har rett til beskyttelse.

Allianse
Flere amerikanske organisasjoner og bedrifter gikk sammen mot loven. Dette gjelder organiserte biblioteker, grupper som forsvarer ytringsfriheten, nettleverandøren America Online, sammenslutningen av amerikanske avisredaktører, dataselskapet Apple og AIDS-informatører.

Disse gruppene hevdet at loven ville begrensen retten til å diskutere sikker sex, homoseksualitet og voldtekt. Dommen gir disse gruppene langt på vei rett, og sier at foreldre som ga sine tenåringer råd om prevensjon som epost ville gjøre seg skyldig i lovbrudd.

Grenser
Ingen oppegående personer forsvarer barnepornografi. Problemet med lovforslag som vil stoppe et onde er at bremsene settes på også på områder hvor fri debatt er nødvendig i et demokratisk samfunn. Og det er neppe noen grunn til å tro at norske politikere tenker lengre enn til neste valgår.

Alle sprer materiale
Internett er verdensomspennende. Det som ligger på en server ett sted kan raskt gjøres tilgjengelig ett annet sted. Ett nettverk som er bygget for å sikre kommunikasjon etter et atomangrep ville ikke bli kneblet av en lov. Det ligger i måten nettet er bygget opp på at en ikke kan stoppe materiale å komme fram. Problemene med å tolke loven hadde blitt formidable.

Stopper porno
Enden på visa blir trolig filtre hos den enkelte bruker og den enkelte nettleverandør som kan stoppe uønsket materiale. Det er ingen grunn til å blokkere pulsårene for en rift på fingeren.

Det er ikke mange år siden svenskene fikk en egen grunnlov som beskytter materiale på nye medier som data og video. Når blir det et tillegg i den norske Grunnloven som sikrer beskyttelse av ytringer som ikke er på papir?