Hansen, Jan Eirik

Annonse


30 permitteres på Rognan

Hansen, Jan Eirik– Med et ordrevolum likt det vi har i dag, ser vi oss nødt til å permittere omlag 30 av de 120 ansatte over sommeren, sier divisjonsdirektør Jan-Eirik Hansen i Alcatels Telekabeldivisjon til Dagens Telecom.

Verdens nordligste kabelfabrikk er en hjørnesteinsbedrift i Rognan. Endrede vilkår i kabelmarkedet gjør nå at fabrikken må foreta omfattende omstillinger.

Raskere enn antatt
– Omstillingene er i tråd med den linjen selskapet har kjørt i lengre tid allered, sier konserndirektør Bjarne Aamodt. – I så måte er de ikke radikale. Endringene vil bare måtte komme raskere enn vi hadde tenkt i utgangspunktet.

Marked i endring
Tidligere utgjorde produksjon av vanlige fiber- og kobber-kabler – først og fremst til Telenor – hele 90 prosent av omsetningen til bedriften i «Standardveien». I dag er denne type produksjon nede i omlag 30 prosent, får Dagens Telecom opplyst av plassjef Sigurd Magne Winther.

Annonse


– Vi regner med at andelen vil synke ytterligere, sier Jan-Eirik Hansen.

Spesialkabler
Derfor ønsker Alcatel nå å satse i enda større grad på produksjon av spesialkabler på Rognan.

Selskapet har allerede suksess med multifunksjons-kabler, såkalte umbilicals, til blant annet off-shore sektoren. Eksempler på dette er kabler for fjernstyrte undervannsfartøy (ROV-kabler) og seismologiske lyttekabler.

50 millioner
I følge Jan-Eirik Hansen vil omstillingen, med blant annet ombygging og utskiftninger i maskinparken, beløpe seg til opp imot 50 millioner kroner. Han understreker imidlertid at prosessen allerede er godt igang.

– Jeg antar at produksjonen av spesialkabler vil utgjøre omlag 60 prosent av omsetningen i år, sier Hansen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse