Rønbeck Sissel

Annonse


Telenor verd 36 mrd?

Rønbeck SisselDet var i 1994, da Telenor skulle gjøres om til aksjeselskap, at Samferdselsdepartementet sist fikk vurdert verdien på selskapet; dengang til 24 milliarder. Nå har Sissel Rønbeck gjentatt operasjonen, og funnet ut at selskapets totalverdi er på mellom 30 og 36 milliarder kroner. Verdien av konsernets egenkapital er anslått til mellom 24 og 30 milliarder, melder Dagens Næringsliv.

Gledelig
I en pressemelding sier samferdselsministeren at det er gledelig at det kan sannsynliggjøres at Telenor har steget tilfredsstillende i verdi de siste årene og viser til at verdivurderingene gir perspektiver på virksomhetene som vil være nyttige ved utarbeidelsen om en stortingsmelding om Telenor til høsten.

Da Telenor ble aksjeseselskap, ble det bestemt at ministeren med jevne mellomrom må legge frem en stortingsmelding om konsernets virksomhet. Dette for at også Stortinget skal kunne si hva det mener om statsbedriftens gjøren og laden.

Ingen delprivatisering
Noe av det mest interessante i så måte er Tormod Hermansens ønske om en kapitalutvidelse på tre milliarder kroner. Styret har nå sendt denne saken videre til bedriftsforsamlingen.

Annonse


Det er konsernets store investeringsplaner i utlandet, spesielt i Tyskland (Viag Interkom) og Hellas (Cosmote) som gjør kapitalutvidelsen nødvendig. Pengene må komme fra Stortinget, så lenge statsråden stadig vekk gjentar at det ikke er aktuelt å delprivatisere Telenor.

Telenor: En salderingspost
Dagens Næringsliv henviser imidlertid til et intervju med statssekretær Torstein Rudihagen i siste nummer av Telenor-avisen Åpen Linje. Der sier han at fordelen med privat deleie er at man hindrer at Stortinget bruker utbytte som en salderingspost i statsbudsjettet.

– Problemet med at Stortinget tapper Telenor for egenkapital kan bidra til at selskapet må ut for å få privat kapital, sier Rudihagen til Åpen Linje.