Annonse


Fransk høstsalg

Den nye franske statsministeren Lionel Jospin setter samarbeidet med kommunistene i fare om han nå åpner for en delprivatisering av France Telecom. Signalene er også i strid med utsagn som ble lagt fram i årets valg.
I følge Financial Times venter franske ministre at et aksjesalg vil skje i september eller oktober.

Billigsalg
Det vil bli Frankrikes hittils største privatisering. Men muligheten er tilstede for at aksjesalget vil komme så nær opp til privatisering av Stet – det italienske teleselskapet – at det vil føre til minsket etterspørsel på det internasjonale markedet.

Den avgåtte regjeringen ønsket å selge 49 prosent av aksjene i France Telecom, og det er lite trolig at den nye regjeringen vil selge mer enn dette. Dersom selskapet delprivatiseres vil dette sannsynligvis føre til at flere store statlige konsern helt eller delvis vil privatiseres.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse