Anne Tollerud

Annonse


DCS-1800 i Oslo før påske

Anne TollerudÅrsaken til at Telenor Mobil muligens vil ta i bruk DCS-1800 i Oslo så tidlig, er at de ønsker det ut fra kapasitetshensyn.

Kan starte raskt
Fredag la Samferdselsdepartementet fram sine krav til de tre konsesjonene de akter å dele ut. Av disse betingelsene går det fram at eksisterende GSM-900-operatører kan sette i gang drift av sine DCS-1800-nett dersom de i landets fire største byer har en dekning på minst 90 prosent av befolkningen i GSM-900 og DCS-1800 tilsammen.

Og det har alt både NetCom og Telenor Mobil. En av årsakene til at begge de to eksisterende operatørene kan gjørte dette raskt i Oslo, er at det alt har bygd ut pilotnett. Og sannsynligvis vil flere leverandører kunne levere gode dual-mode GSM-900- DCS-1800-telefoner alt senhøstes. Motorola har antydet at de har slike telefoner klare allerede like over sommeren.

Døra på gløtt
Adm. dir. Stig Herbern i Telenor Mobil opplyser til Dagens Telecom at de vurderer å åpne DCS-1800 nett en gang i første kvartal 1998. Han sier at det må være god tilgang på 1800-telefoner før de kan åpne, og at han ikke tror tilgangen vil være god nok på denne siden av årsskiftet.

Annonse


Informasjonsdirektør Per Bjørkum i NetCom sier at det er behovet for mer kapasitet og tilgang på fullgode dual-mode GSM-900-DCS-1800-telefoner som avgjør når de skal åpne for DCS-1800-trafikk.

– Jeg holder det for lite sannsynlig at vi vil åpne for DCS-1800-trafikk så tidlig som før årsskiftet, sier Bjørkum.

Begge operatørene tror imidlertid at de ikke behøver DCS-1800 i år av kapasitetshensyn, til tross for at tilstrømmingen av nye abonnenter samlet vil komme opp i omlag 100.000 i juni/juli (DTs anslag).

Søknadsfristen for konsesjon er 12. september og departmentet har antydet omlag en måneds behandlingstid før konsesjonstildeling. Konsesjonene kan med andre ord foreligge i midten av oktober.

Tre konsesjoner
Det er få, om noen, overraskelser i de konsesjonsvilkårene som departmentet nå har publisert. Som tidligere kjent må alle konsesjonshavere bygge ut i 19 byer i løpet av tre år.

For at en tredje operatør skal kunne få etablert samtrafikk og åpne fullverdig nett, må vedkommende ha bygd ut til 90 prosent dekning i minst de fire største byene. En tredje operatør kan dermed tidligst være på banen neste sommer. Det er Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim operatøren først må bygge ut.

Klare føringer
I konsesjonskravene gis det klare føringer som indikerer at NetCom og Telenor Mobil vil få to av konsesjonene. I konsesjonsbetingelsenes 6.7 heter det bl.a. at søkere vil bli vurdert i forhold til følgende utvelgelseskriterier:

• bredde og kvalitet i søkerens tilbud av mobiltelefontjenester,
• ivaretakelse av miljømessige hensyn,
• effektiv utnyttelse av frekvensressurser.

Det er åpenbart at ingen kan overgå de etablerte operatørens bredde og kvalitet i tilbudet av mobiltjenester. Ingen kan ivareta de miljømessige hensyn bedre fordi DCS-1800 utstyret kan henges opp i etablerte 900-master. Og knapt noen kan utnytte frekvensressursene bedre.

Du finner konsesjonskravene på følgende adresse:

  • http://www.npt.no/pt_info/aktuelt/utlysn.htm

    Annonse