Annonse


BT og Telenor tilbyr ATM

De første seks månedene vil det være snakk om en pilottjeneste, men meningen er at den nye ATM-forbindelsen over Nordsjøen skal være i full, kommersiell drift i løpet av 4. kvartal i år. Dermed får Norge sin første, kommersielle ATM-link til Storbritannia.

Hvis de to selskapene får sambandet til å fungere etter planene vil norske og utenlandske bedrifter få en ny og mer fleksibel måte å knytte sammen sine avdelinger i Norge og Storbritannia på.

Første europeiske for BT
Det nye prosjektet knytter sammen BTs CellStream ATM-tjeneste i England med Telenors norske ATM-nett, og er det første skrittet i BTs europeiske ATM-strategi. CellStream ble lansert som produkt i Storbritannia i mars i år, samtidig med at BT og MCI knyttet sammen sine to ATM-nett tvers over Atlanterhavet. Forbindelsen til Norge er den første europeiske ATM-tjenesten fra BTs side. Telenor er på sin side allerede engasjert i Telenordias skandinaviske ATM-nett.

Inntil 30 Mb/s
Med den nye ATM-forbindelsen over Nordsjøen blir det mulig for kundene å spesifisere båndbreddebehov fra 5 kbit/s til 30 Mbit/s. Kundene kan bestille ekstra, internasjonale forbindelser på tre dagers varsel – og det skal ikke koste ekstra å flytte fra et tilknytningspunkt til et annet. Dette gjør det enklere for kundene, siden de slipper å planlegge nøyaktig på forhånd hva de har behov for. Kunden betaler for den båndbredden som til enhver tid er nødvendig. Det er også mulig å utnytte asymmetriske linjer, hvor man har større båndbreddebehov i den ene retningen enn den andre over Nordsjøen. Også dette kan gjøre det rimeligere for kunden.

Annonse


Annonse


Annonse