Annonse


Telenors priseksempler

Terminering
En fire-minutters samtale der operatøren har tilknytning i det samtrafikkområdet der samtalen termineres:


Lokal Fjern
Sluttbrukerpris dagtid1,132,29
Termineringspris dagtid0,730,73
Operatørs margin0,401,56
Sluttbrukerpris kveld0,771,97
Termineringspris kveld0,530,53
Operatørs margin0,54 1,44


Annonse


En fire-minutters samtale der operatøren ikke har tilknytning i det samtrafikkområdet der samtalen termineres:
Lokal Fjern
Sluttbrukerpris dagtid1,132,29
Termineringspris dagtid0,970,97
Operatørs margin0,161,32
Sluttbrukerpris kveld0,771,97
Termineringspris kveld0,530,53
Operatørs margin0,00 1,20


Originering
En fire-minutters samtale der operatøren har tilknytning i det samtrafikkområdet der samtalen origineres:
Lokal Fjern
Sluttbrukerpris dagtid1,132,29
Orgineringspris dagtid0,890,89
Operatørs margin0,241,40
Sluttbrukerpris kveld0,771,97
Orgineringspris kveld0,690,69
Operatørs margin0,08 1,28


En fire-minutters samtale der operatøren ikke har tilknytning i det samtrafikkområdet der samtalen orgineres:
Lokal Fjern
Sluttbrukerpris dagtid1,132,29
Orgineringspris dagtid1,171,17
Operatørs margin-0,041,12
Sluttbrukerpris kveld0,771,97
Orgineringspris kveld0,970,53
Operatørs margin-0,20 1,00Transitering
En fire-minutters samtale der operatøren bruke Telenors nett for transport:
Lokal Fjern
Sluttbrukerpris dagtid1,132,29
Transiteringspris dagtid0,240,44
Operatørs margin0,891,85
Sluttbrukerpris kveld0,771,97
Transiteringspris kveld0,240,44
Operatørs margin0,53 1,53

Annonse


Annonse


Annonse