Annonse


Telenors lokalmonopol-taktikk

Dette viser beregninger som Telenor selv har utarbeidet på grunnlag av sitt eget prisdiktat om samtrafikk mellom selskapet og de nye operatørene.

Et eksempel: En fire-minutters lokalsamtale der operatøren ikke har tilknytning i det samtrafikkområdet hvor samtalen origineres vil gi den nye operatøren en negativ margin (kall det tap) på kr. 0,04 på dagtid og kr. 0,20 på kveldstid.

En tilsvarende samtale som startes i og termineres i et av Telenors samtrafikkområder hvor operatøren ikke har egen tilknytning, vil gi en margin på kr. 0,00 om kvelden og kr 0,16 på dagtid.

Transitering gir margin
Det er kun lokalsamtaler hvor Telenors nett brukes til transitering (transport) som gir de nye operatørene en rimelig god margin i forhold til Telenors priser i dag, på kr 0,89 på dagtid og kr. 0,53 på kveldstid. Men dette krever at operatøren(e) oppretter sitt eget aksessnett i begge ender – eller at det er snakk om samtrafikk mellom to nye operatører som Telia og NetCom.

Annonse


Beholder makten
Konklusjonen er med andre ord klar: Telenor vil fortsatt beholde makten over lokalmarkedet, som ikke er den minst viktige delen av det 10 milliarder kroner store taletrafikkmarkedet som liberaliseres 1. januar neste år.

Hvis de nye operatørene tilbyr taletrafikk, vil det først og fremst være som en ekstratjeneste hvor de ikke vil kunne regne med å tjene penger. Pengene vil måtte komme fra fjerntakst-samtaler, fra utenlandssamtaler og fra samtrafikk med mobilnettene.

Utenlandstelefoni
En samtale fra Roma – med dagens fjerntakst-priser – vil for eksempel gi den nye operatøren en margin på hele kr 14,52 på en fire minutters samtale på dagtid og kr. 11,35 på kveldstid, mens tilsvarende priser fra Stockholm til Noge vil være en margin på kr. 5,75 på kveldstid og 6,28 på dagtid.

Det er altså utenlandstrafikken som er mest interessant for de nye operatørene. Men det har de – for ordens skyld – allerede oppdaget. Derfor har selskaper som NetNet opplevd en kjempesuksess det siste året.

NetComs inntekter
Også mobiltelefoni gir gode marginer, så lenge dagens priser opprettholdes. Med Telenors origineringsgebyr vil NetCom få en margin på kr 8,90 for en fire minutters samtale som termineres i NetComs nett på dagtid og kr. 9,10 på kveldstid. Her er det god plass for nye måter å drive samtrafikk på.

Annonse


Annonse


Annonse