Annonse


Samtrafikk – på Telenors vis

Samtrafikk er på ingen måte nytt i Norge: Det er samtrafikkavtaler som gjør det mulig å ringe fra det vanlige fasttelefon-nettet til NetComs abonnenter – og strengt tatt er det også samtrafikk når man ringer fra Telenor til Telenor Mobils mobiltelefon- og personsøkernett. Og samtrafikkavtalene er avgjørende for at man kan ringe til og fra utlandet.

Komplisert
Men 1. januar 1998 blir situasjonen mye mer komplisert, siden man kan få en lang rekke nye operatører i Norge, og siden EØS-avtalen gjør det klart at alle disse operatørene her rett til ikke-diskriminerende samtrafikkavtaler med den gamle monopolisten – som i Norge heter Telenor.

Ny-ord
Den nye situasjonen medfører en helt ny terminologi. Samtrafikk-områder, terminering, originering, transittering og tilknytningspunkt er noen av de nye begrepene som Telenor nå må få inn i språket.
Samtrafikk er utveksling av offentlige teletjenester mellom teleoperatører basert på fysisk og logisk sammenkobling av telenett.

I praksis innebærer dette at kundene hos de forskjellige teleoperatørene kan ringe til hverandre (terminering), slik vi i dag kjenner mobilterminering når man ringer til en mobiloperatør. Man kan også oppleve at samtalen underveis går i en annen teleoperatørs nett (transittering), enten dette er Telenor eller for eksempel det kommende stamnettet til de norske el-selskapene.

Annonse


Prefiks
En tredje måte å gjøre det på er originering hvor kundene hos en teleoperatør ringer et prefiks for å nå tjenestene til en annen operatør -–slik mange kjenner det fra USA hvor det er nødvendig å slå ”1” for nå AT&T&s rikstelefontjeneste fra den lokale operatør (Baby Bell) som telefonen er tilknyttet.

Hittil har man ikke hatt noen form for originering i Norge – og det er ingenting som tyder på at Post- og Teletilsynet (tidligere STF) er særlig interessert i å gjøre det mulig å få denne tjenesten i gang fra 1. januar neste år: Foreløpig vet ingen operatør (inkludert Telenor) hvilken prefiks de vil bli tildelt fra Post- og Teletilsynet når teleliberaliseringen er et faktum

Geografisk bestemt
Telenor har valgt å dele Norge i 11 geografisk bestemte samtrafikkområder. Innen hvert samtrafikkområde er det ett til tre steder der tilknytningen fysisk skjer. Prisene er avhengige av om oppkobling til kunde skjer innenfor eller utenfor samtrafikkområdet.

Doksets diktat
Telenor har foreløpig valgt å diktere sine priser for basistjenestene innen samtrafikk. Mer avanserte tjenester, så som ISDN, Teletorg-tjenester, Grønne nummer, avanserte datatjenester og internasjonale samtaler fra Norge3 vil bli gjenstand for forhandlinger som tidligst starter i august. Samtrafikk-ansvarlig konserndirektør Magnud Dokset og hans medarbeidere i Telenor får altså hendene fulle hvis man faktisk skal få reell konkurranse på teletjenester allerede 1. januar neste år.

Annonse


Annonse


Annonse