Annonse


Landsdekkende alternativ

Landsdekkende alternativ
Statnett-konsernet og seks andre regionale kraftverk fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør har stiftet EniTel. Det nye selskapet skal dekke fremtidige sambandsbehov i kraftforsyningen og etablere en lønnsom infrastruktur som også; skal stilles til rå;dighet for andre teletjeneste-leverandører.

……………………………

Landsdekkende alternativ

Statnett stå;r bak EniTel

Annonse


Av Trond Heggelund

Fra på;ske til sommeren 1996 har Statnett og en del lokale/regionale kraftselskaper arbeidet i det stille med et landsdekkende alternativ til det nasjonale ElTele-selskapet.

På; et møte i slutten av mai, der rundt 30 kraftselskaper deltok, ble “Nasjonal telegruppe” etablert. Flere av selskapene er i dag også; med i ElTele-prosjektene som ledes av administrerende direktør Magne Rygg. “Nasjonal telegruppe” er i dag den samme gruppen av selskaper som stå;r bak EniTel.

Foruten Statnett bestå;r interimsstyret til EniTel av nøkkelpersoner på; teleområ;dfet innen Troms Kraftforsyning, Trondheim Energi, Buskerud Energiverk, Kristiansand Energiverk, Bergen Lysverker og Karmsund Kraftlag. Det er verd å; merke seg at sistnevnte kraftlag er medlem av ElTele Vest.

Hydro er med
Etter det Dagens Telecom erfarer er også; Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap, Vest Agder Energi og industrigiganten Norsk Hydro med i en arbeidsgruppe som har arbeidet med utviklingen av det nye EniTel. Disse selskapene vil sannsynligvis slutte seg til EniTel i løpet av høsten 1996.

– Det nye teleselskapet i kraftforsyningen vil stille sitt nett til disposisjon, samt ledig kapasitet, til disposisjon på; like vilkå;r for alle teletjeneste-leverandører slik som ElTele, Telenor, Telia eller andre. Selskapet vil væ;re i stand til og har planer om å; realisere konkrete prosjekter i løpet av kort tid. Hvilke dette prosjekter dette er kan jeg av konkurransemessige forhold foreløpig ikke kommentere, sier informasjonssjef Tor Inge Akselsen i Statnett.

Hauge rir igjen
Må;let til EniTel er å; samle flest mulig av landets omlag 100 kraftleverandører i et selskap som i fellesskap kan etablere en riksdekkende infrastruktur for telekommunikasjon, basert på; energiverkenes eksisterende linjenett. Invitasjon til landets kraft- og energiselskaper, inklusive de 34 kjente ElTele-selskapene, vil gå; ut kort tid etter at EniTel er stiftet, opplyser Akselsen.

– Vi regner med at selskapet raskt er markedsmessig oppegå;ende og har en egen administrasjon i god tid før telemonopolet faller 1. januar 1998. Statnett har stor tro på; EniTel. Tidligere rapporter som vi har få;tt utarbeidet viser at markedet er bå;de lønnsomt og dermed interssant for et slikt selskap. Hverken EniTel eller Statnett kommer til å; bli et Telenor nummer 2. Dette på; grunn av vi vil konsentrere oss om bruken av og leie ut infrastukturen og ikke selge tjenester til den enkelte norske forbruker, sier Akselsen.

Bare små; investeringer?
I følge interimsstyret er det bare mindre investeringer som skal til før energiverkene disponerer et landsdekkende telenett. Første skritt på; veien mot et ny, alternativ tele-infrastruktur, vil ventelig væ;re opprettelse av forbindelse mellom de store byene i Sør-Norge.

Akselsen presiserer at Statnett er med i det nye aksjeselskapet som en likeverdig partner med de seks andre eierselskapene. Statnetts økonomidirektør Øyvind Hauge er formann i interimsstyret til EniTel. Hauge var også; tidligere formann i det forberedende prosjektet som sto bak ElTele AS.

Statnett-konsernet er edderkoppen i spillet bak etableringen av ElTele og nå; det nye EniTel. Etter at Statnetts samarbeid med ElTele-gruppene og Oslo Energi Tele i vå;r ble brutt har statsforetaket arbeidet febrilsk med å; få; på; bena et reelt alternativ til ElTele.

Problemet i forbindelse med Statnett og ElTele har faktisk i over et å;r væ;rt at Statnett ønsker å; sentralisere et alternativt teledistribusjonsnett mens ElTele sin modell gå;r ut på; å; regionalisere dette. Naturlig nok ønsker Statnett å; sentralisere, ettersom det er dette de vil tjene mest penger på;. Så; enkelt er det.

Svanger lenge
Helt siden vinteren 1996 har Hauge og Statnett gå;tt å; ventet på; en teleklarering fra Næ;rings- og Energidepartementet som eier statsforetaket. Ettersom energiminister Jens Stoltenberg ikke har blitt enig med sin statsrå;dkollega i Samferdselsdepartementet, Kjell Opseth, har Statnett nå; “tatt skjeen i egne hender” og stiftet EniTel. De seks andre selskapene kan for en utenforstå;ende sees ut til å; væ;re et “alibi” for Statnett til å; starte et eget teledistribusjonsnett uten å; få; reell godkjenning fra eieren, Energidepartementet.

Med EniTel vil Statnett kunne unngå; å; etablere et eget datterselskap ved navn Statnett Tele. Planene for et slikt selskap har i lang tid væ;rt gjemt i skrivebordskuffene til Statnett-ledelsen.

På; møtet som ble holdt i slutten av mai, der rundt 30 kraftleverandørselskaper var tilstede, var det naturlig nok Statnett som var initiativtakeren til “Nasjonal Telegruppe”. Det er denne forsamlingen som nå; har forkastet konkursnavnet Teletransport til fordel for EniTel. Sistnevnte navn er sikkert en forkortelse for Energiforsyningens Teledistribusjonselskap eller noe så;nt.

Skal tjene penger
Statnett stifter ikke EniTel i lag med seks kraftleverandører bare for å; væ;re snill med de regionale kreftene i henholdsvis Tromsø, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Buskerud. Statsforetaket gjør dette for å; tjene penger. Og utvilsomt er det mye penger å; hente på; alternativ teledistribusjon, selv om Statnett ikke offisielt vil gi noen kommentar på; dette.

Dersom Statnett lykkes med sine planer vil de først bidra med linje- og nettkapasitet til det nye selskapet. I andre omgang vil statsforetaket sannsynlig leie linjer til internkommunikasjon for data og tale av det samme EniTel. På; denne må;ten vil Statnett indirekte leie linjekapasitet av seg selv.

Etterhvert som vi næ;rmer oss 1. januar 1998 vil en rekke av Norges 210 kraft- og energiselskaper vandre frem og tilbake mellom ElTele og EniTel. Noen av de involverte eierselskapene kommer til å; tape på; dette. Dagens Telecom tror derfor at norsk kraftforsyning og storebror Statnett hadde væ;rt best tjent med et felles selskap som kunne romme fraksjonene fra bå;de ElTele og EniTel. Tipset er gratis, men kanskje ikke like gjennomførbart i en kraftbransje som er kjent for å; væ;re svæ;rt konservativ og lite å;pen for nytenking.