Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ideen om et ElTele

Ideen om et ElTele

ElTele er et nasjonalt initiativ til en alternativ teleinfrastruktur. Initiativet ble tatt av Statnett SF og Oslo Energi Tele i oktober 1994. Bak dette var det rundt 34 deltagende energiverk og kraftselskaper (se egen liste over dette).

……………………………

GUDFAREN: Økonomi-direktør Øyvind Hauge er i dag aktiv i EniTel. (Foto: Samfoto)

Ideen om et ElTele

Ble startet så; tidlig som i 1994

Av Trond Heggelund

Selskapene er meget konservative og sidrumpa. De brukte næ;rmere ett å;r på; å; komme til enighet om kun intensjonsavtalen. Selve ElTele-prosjektet har væ;rt operativt ett å;r, og har væ;rt ledet av Harald Nordgaard. Sluttrapporten kom i april 1996.

Utredningen av ElTele-prosjektet kostet 11 millioner kroner. 10 av disse har Statnett lagt ut for de andre deltagende selskapene. I utgangspunktet var det i intensjonsavtalen klart at hvert selskap skulle betale like mye. Nå; er det strid om hvem som skal betale regningen. Flere selskaper klager over at det er Statnett og Oslo Energi Tele som har mest utbytte av ElTele-prosjektet.

Utrede mulighetene
Prosjektet skulle utrede muligheten for alternativ infrastruktur. Etter Dagens Telecom erfarer er det tenkt fire nettnivå;er, nasjonalt backbone, regionale ringer, distribusjonsnett og aksessnett til tilhørende distrikter. Utfordringene ligger mest på; de regionale nettringene og ned til aksessnettene i byene, som er mest komplisert og ressurskrevende.

Prosjektet har vurdert de tekniske og kommersielle mulighetene. Etter det Dagens Telecom erfarer gå;r sluttrapporten inn for at det satses videre på; et nasjonalt ElTele-selskap. Statnett er mest interessert i dette. Det er muligheter for at enkelte regionale selskaper ønsker å; torpedere dette ettersom de ønsker mer styring i regionale enheter/selskaper.

Usikkerhet
Før eventuelle nye ElTele-selskaper kan gå; i gang med sitt arbeide må; det foreligge en politisk avklaring. I dag er det en stor usikkerhet om de vil få; dette.

Avgjørelser om videre drift av ElTele-prosjekter på;gå;r for fullt i disse dager. Saken skal behandles av styringsgruppen i prosjektet 9. februar. Statnetts styre skal behandle saken i begynnelsen av mars. Resultatet av dette styremøtet, samt politisk godkjenning, er totalt avgjørende for ElTeles videre liv.

Disse sto bak
Opprinnelige samarbeidspartnere
bak ElTele-prosjektet var:

Bergen Lysverker
Bergenshalvøens Kommunale kraftselskap
Kraftlaget Opplandskraft
Kraftverkene i Orkla
Lyse Kraft
Hydro Energi
Oslo Energi Tele
Statnett SF
Sunnhordland Kraftlag
Troms Kraftforsyning

Andre samarbeidspartnere
Akershus Energiverk
Buskerud Energi
Bæ;rum og Asker Energi (nylig fusjonert)
Gjemå; Energiverk
Gjøvik Energi
Hafslund Energi
Haugesund Energi
Hedmark Energi
Helgeland Energi
Kristiansand Energiverk
Lillehammer og Gausdal
Narvik Energiverk
Nordmøre Energiverk
Nord-Trøndelag Elektr.verk
Salten Kraftsamband
Skiensfjorden Komm. Kr.selsk.
Sola Energi
Sør-Troms Elforsyning
Tafjord Kraftselskap
Trondheim Energiverk
Vest-Agder Energiverk
Vestfold kraftselskap
Østfold Energiverk

Tele-mulighetene
I Norge er det omlag 260 energiverk og kraftselskaper. De dekker absolutt hele landet. Viktig å; skille mellom produksjons- og distribusjonsverk. Til sammenligning: Statkraft produserer kraft, men Statnett er en distributør av kraft.

For det meste leverer energiverk og kraftselskapene til kommuner og fylker.

Alle selskapene må; oppfylle den «nye» energilovens krav om alternativt samband nå;r den statlige teleoperatøren (Telenor) ikke er operativ. Energiverk og kraftselskapene har allerede linjer og samband de fleste steder i Norge.

Det er store variasjoner på; omfang, kvalitet og nivå; på; telesiden hos energiverk og kraftselskapene. Energiverkene og kraftselskapene har etter manges mening i telekombransjen kortsiktige regionalt. Statnett har allerede et landsdekkende transmisjons- og distribusjonsnett.

Det ligger en meget stor teleressurs i distrikts-Norge.

Også; i utlandet
I utlandet er det flere varianter ElTele-tanken. I disse selskapene er energibransjen sentral i telekommarkedet:
Energis, England
Scottish Power, Skottland
Telvio, Finland
Svenska Kraftnät, Sverige
Stokab, Sverige
Eneco, Nederland

Selskapene stå;r for alle varianter i verdikjeden. De opererer som rene sambandsleverandører (fiber/linjer) til fullintegrerte teleoperatører.

Stikkord: Mobil