Annonse


France Telecom selges

Egentlig skulle France Telecom egentlig vært privatisert for flere uker siden. Men valget i vår laget skjær i sjøen for privatiseringsplanene da sosialistene sa at de ville stoppe salget hvis de vant. Det gjorde de som kjent.

Nå kan imidlertid Financial Times fortelle at den nye statsministeren Lionel Jospin har oppdaget at han så aboslutt trenger pengene og at privatisering likevel er veien å gå. Tidspunkt: Kanskje så raskt som i september eller oktober.

Lek med ord
Nå har Jospin fremdeles ikke sagt klart fra at privatiseringen vil skje. Men hans titredelsestale til parlamentet i forrige uke gjorde det klart at han skilte mellom ”offentlige tjenester” og ”offentlig sektor”. Telekommunikasjonen, elektronikkbransjen og flykonstruksjon og ”andre sektorer” hører med i den siste kategorien.

Statsministeren sa at han ikke var tilhenger av privatisering av vår felles arv representert ved de store, offentlige virksomhetene i konkurranseutsatt sektor”. Men han sa også at ”Til tross for dette, så vil det være nødvendig med tilpasninger for at vi skal kunne opprettholde vår posisjon blant verdens mest utviklede land samtidig som vi enda mer skal kunne nærme oss våre europeiske partnere”.

Annonse


Delvis privatisering
Denne uttalelsen blir av observatører betraktet som et foreløpig utspill til fordel for privatiseringene som tidligere var utenkelige for sosialistene i den nåværende regjeringen, selv om det er tvilsomt om Jospin er villig til å selge ut helt. Salg av minoritetsposter er antakelig OK – og også den forrige regjeringen hadde forpliktet seg til å beholde 51 prosent av France Telecom.

Dessuten har enkelte fagforeninger gitt uttrykk for at de faktisk støtter delvis privatisering – noe som vil gjøre det enklere for Jospin å skaffe seg ryggdekning for et slikt utspill.

Annonse