Annonse


ElTele-Rogaland i drift

ElTele-Rogaland i drift

Den lokale “utbrytergruppen” av det store nasjonale ElTele-prosjektet, ElTele-Rogaland er allerede i full drift. I motsetning til Statnett trenger ikke selskapet statlig godkjenning fra Stortinget før de starter eget teleselskap.

……………………………

ElTele-Rogaland i drift

Annonse


Sannes ny sjef, Mykletun blir “konsulent”

Av Trond Heggelund

ElTele-Rogaland har et godt utgangspunkt for sine driftsplaner. I lag med IVAR (Interkommunalt Vann Avløp og Renevasjonsverk) er det teleselskapet ansvarlig for alle fremføringsveier for kraft, og dermed også; telekommunikasjoner, i hele 18 kommuner i Rogaland. I første omgang har 11 kraftselskaper og energiverk gå;tt sammen om ElTele-Rogaland. I større grad enn kraftselskapene vil ELTele-Rogaland kunne serve og drive mer rasjonelt.

Prosjektgruppen bak ElTele Rogaland har samarbeidet med Oslo Energi Tele og adm. direktør Per Morten Torvildsen, som også; har hevdet at de gjerne vil stå; utenfor en nasjonal ElTele-satsing i regi av Statnett.

Selge telekom
Eltele-Rogaland satser på; å; selge telekomtjenester tilbake til kommunene. Dette vil gi store muligheter til at det nye selskapet kan operere med billigere priser, samt over litt tid også; høyere fagkompetanse.
I de kommunene som i dag har egne telekomansatte er avdelingene på; kun en eller to medarbeidere. Ofte er disse miniavdelingene underlagt andre seksjoner i kraftorganisasjonene. Kraftselskapene i Rogaland har frem til sommeren 1996 ofte må;tte ty til dyre løsninger som å; leie inn konsulenthjelp fra store teleselskaper.

Komplett leverandør
Uten at det blir bekreftet eller avbekreftet av Mykletun, på;stå;r mange av kraftselskapene som er med i ElTele Rogaland at selskapet ElTele-Rogaland i løpet av kort tid vil kunne bli en komplett nettleverandør. Selskapet vil arbeide med nettdrift, data, telefoni og transport av levende bilder. Må;lgruppen er først og fremst bedriftsmarkedet som for eksempel offentlige etater og finansinstitusjoner.
En vesentlig del av ElTele-Rogalands virksomhet vil bli drift og videre utvikling av det allerede eksisterende mobilradionettet som kraftselskapene eier i Rogaland. I første omgang vil selskapet væ;re ansvarlig for hele 28 basestasjoner for mobilradio.

Telenor-konkurrent
ElTele-Rogaland vil raskt kunne bli en alvorlig lokal konkurrent for Telenor og et fremtidig telecomselskap i regi av Statnett.
Prosjektgruppen har allerede væ;rt i kontakt med bå;de lokale sykehus og nasjonale fjernsynsselskaper i forbindelse med muligheter for bildeoverføringer.
I likhet med Oslo Energi Tele har ElTele-Rogaland væ;rt i forhandlinger om SDH-utstyr. Mykletun vil ikke opplyse hvilke selskaper som er aktuelle som leverandører. Etter det Dagens Telecom erfarer vil leverandørselskapet som blir valgt ha store muligheter for liknende SDH-leveranser til hovedstaden.

Sannes ny sjef
Ola Sannes (39) blir ElTele Rogalands første direktør. Prosjektleder og konsulent Geir Mykletun, som var ønsket til stillingen, vil i fremtiden sannsynligvis arbeide med tjenesteutvikling i ElTele Rogaland eller for det sentrale ElTele AS.
Etter en del tautrekking mellom eierselskapene til ElTele Rogaland, valgte styret i selskapet å; ansette Sannes som i dag arbeider i Cap Gemini-gruppen i Stavanger.
Geir Mykletun, som i dag er frittstå;ende konsulent og arbeider på; heltid for ElTele Rogaland, sier til Dagens Telecom at han ikke søkte på; stillingen som administrerende direktør. Mykletun har ledet oppbyggingen av ElTele Rogaland siden i fjor høst. På; mange må;ter har han væ;rt bå;de jordmor og gudfar for selskapet.

Overrasket
Mange i kraft- og telekommiljøet i Stavanger-regionen sier til Dagens Telecom at de er overrasket over at Mykletun ikke ble direktør for ElTele Rogaland. Med sin solide bakgrunn vil Mykletun neppe bli arbeidsledig med det første. Han er tidligere ordfører i Sandnes kommune, hvor han representerte Kristelig Folkeparti. Utredningskonsulenten har mange å;rs fartstid som styreformann og styremedlem i de største kraftselskapene i Rogaland. Det mest kjente selskapet som Mykletun har operert i er Lyse Kraft.

Skifter styrerolle
I dag er Geir Mykletun styremedlem i det sentrale ElTele AS, som følge av at han er prosjektleder i ElTele Rogaland. På; sikt er det naturlig at Ola Sannes overtar denne rollen på; vegne av selskapet.
Bå;de Per Morten Torvildsen i Oslo Energi Tele og Magne Rygg i ElTele legger ikke skjul på; at de ønsker at Geir Mykletun i fremtiden skal væ;re knyttet til ElTele-prosjektene. Hvilken stilling eller rolle han vil ha er uklart. Det er likevel ikke noen som helst tvil om at Mykletun er god på; områ;der som tjenesteutvikling og markedsføring.

Tiltrer snart
Ola Sannes vil tiltre som direktør i ElTele Rogaland allerede 28. oktober. Han har solid bakgrunn fra Cap Gemini som sjefskonsulent og senere som key account manager. Sannes har tidligere arbeidet som senior systemkonsulent i Statoil og væ;rt forsker på; NTH i Trondheim. Han sier til Dagens Telecom at han ikke kjenner verken kraft eller telekombransjen sæ;rlig godt, men at hans styrke ligger på; kjenneskap til datamiljøet. I følge Sannes’ CV har han i å;rene 1989 til 1995 hatt tillitsverv i Den Norske Dataforening.

Disse er med:

Lyse Kraft

Stavanger Energi

Sandnes Energi

Sola Energi

Klepp Energi

Time Energi

Jæ;ren Elverk

Dalane Elverk

Gjestfold Elverk

Forsund E-verk

Midtre Ryfylke Elektr.lag

I tillegg er IVAR (Interkommunalt Vann Avløp og Renevasjonsverk) med i ElTele-Rogaland. Selskapet eies av de største kommunene i distriktet. IVAR har betydelig infrastruktur som kan benyttes i forbindelse med ElTele-Rogalands satsing på; telekommarkedet.