Annonse


Diagnopse: PIN-kode vegring

Diagnopse: PIN-kode vegring

Vi spinner rundt digitalteknologi og tall

……………………………

Diagnose: PIN-kode vegring

Et skjevt blikk på; kodene vi omgir oss med

Av Trond Heggelund

Vi er blitt kalt inn til den å;rlige “kjøttkontrollen” hos legen. Det er bare å; innrømme det med en gang: Vi tror vi lider av en fremskutt, næ;rmest galopperende sykdom. Der andre har litt vondt i en skulder eller lider av så;kalt “musesyke”, har vi utviklet angst for så;kalte PIN-koder som det moderne samfunnet er utrustet med.

Annonse


Vi er hellig overbevist at skaden skjedde allerede i barndommen. Vå;re kjæ;re foreldre anskaffet oss en rød DBS-bambinosykkel. I utgangspunktet hadde vi tenkt å; trå;kke i vei på; doningen. Problemet var bare at den hadde en førhistorisk kodelå;s som stort sett var i konstant vranglå;s. Slike harde inntrykk setter varige spor i et sart barnesinn der avanserte koder var uforstå;elige fremmedord!

Siden i livet har problemet med PIN- og andre sikkerhetskoder bare blitt verre og verre. Kjæ;re redaktør Joramo, du viste nok ikke hva du gjorde da du ansatte oss. Tenk det, en telekom-journalist som er allergisk mot endeløse rekker av data- og PIN-koder!

Her forleden trykket vi i befippelsen tre ganger feil PIN-kode på; mobiltelefonen. Som straff må;tte vi sitte på; Telenors kontor i over to og en halv time å; vente på; at de skulle sende den super-duper-topp-hemmelige PUK-koden fra Bardufoss til Oslo. Service tar tid i det moderne og elektroniske Norge.

I Telecom Revys gamle redaksjonslokaler i Waldemar Thranes gate var alle utgangs- og inngangsdører behengt med alarmbokser og tilhørende PIN-koder. Hele seks forskjellige koder må;tte vi gå; rundt å; huske. Hele 24 tall må;tte tastes – bare for å; komme inn og ut på; jobben! Resultatet var ikke til å; unngå;; Forlaget ble solgt og hele redaksjonen må;tte flytte til Holtegaten. Her er det foreløpig bare én PIN-kode på; inngangsdøra. Det er nesten for godt til å; væ;re sant. Men hvor lenge var Adam i paradis? Til sommeren skal vi visstnok på; ny flytte og dermed blir det atter nye koder å; pugge.

Hjemmet vå;rt er for sikkerhets skyld utrustet med alarm, PIN-koder og doble lå;ser på; inngangsdør og vinduer for å; unngå; innbrudd. Hver gang vi for egen maskin klarer å; lå;se oss inn i den trygge heimen sender vi en vennlig tanke til Vå;r Herre: – Tenk at vi også; i dag husket bå;de alarmkoden og kryptiske passord uten å; finne den bortgjemte bruksanvisningen!

Før var det slik at forbrukeren selv fikk bestemme sin egen PIN-kode på; bank- eller kredittkortet. Slik er det ikke i Postbanken som er vå;r bankforbindelse. Vi har derfor få;tt utdelt hele fem bank- og kredittkort med ditto koder. På; denne må;ten er banken sikker på; at vi overhodet ikke skal få; tatt ut penger nå;r vi har behov for det.

Som tidligere nevnt skal vi snart til legen. Vi er redd han umiddelbart skysser oss hjem i ambulanse med en legeattest i hå;nda. Der vil doktoren skrive med kryptisk, uforstå;elig og skjelvende legeskrift: – Pasienten lider av akutt PIN-kode vegring. Tilstanden er dessverre hå;pløs – men stabil.