Annonse


Vanskelig å konkurrere med

Torsdag 26. juni er de fire store Telenor-konkurrentene innkalt for å bli orientert om de nye prisene. Det er altså ikke snakk om forhandlinger mellom Telenor og Telia, Tele2, Global One og NetCom.

Det som vil skje er at Telenor legger frem de prisene som konsernsjef Tormod Hermansen & Co har bestemt at vil gjelde for samtrafikken.

Ulønnsom lokaltrafikk
Tendensen er helt klar: Det vil være svært vanskelig, nesten umulig, for de nye operatørene å tjene penger på lokaltrafikk i Norge. Telenor Privat kommer nok til å kunne holde på sine abonnenter i lang tid fremover.

Situasjonen vil være enklere når man snakker om fjerntrafikk – men det er først på utlandstrafikken og trafikk til og fra mobilnettene at de nye operatørene vil kunne tjene penger når de satser for fullt neste år.

Annonse


Sendrektighet
Med disse prisene har Telenor langt på vei gjort sitt for å klargjøre for konkurranse. I neste omgang må Post- og tele-tilsynet gjøre klart hvilke prefiks de forskjellige operatørene får, og hvilke nummerserier som blir ledige.

Her virker det imidlertid som om reguleringsmyndigheten er forbausende sendrektig av seg, sammenlignet med Telenor som bare har brukt seks uker på å få ferdige prisene på sine grunntjenester siden myndighetenes forskrifter forelå 12. mai.