Robert Sørensen

Annonse


SMB-bedrifter uten IT-fokus

Robert SørensenHøyers forskere holder på å kartlegge bruken av intranett og Internett i en del utvalgte SMB-bedrifter. I vinter innledet han et samarbeid med blant andre Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Norges forskningsråd for å utvikle IT-kulturen blant disse bedriftene.

Dårlig IT-fokus
En forundersøkelse Høyer-teamet gjennomførte i vinter, viser at kun 27 prosent av spurte SMB-bedrifter i høyteknologilandet Norge bruker IT som strategisk verktøy. 37 prosent vurderer bruk av slik teknologi, mens hele 36 prosent verken bruker eller vurderer bruk av teknologien. 44 prosent av de spurte bedriftene sier de mangler IT-kompetanse. Forskerne henvendte seg til 84 bedrifter, hvorav 44 svarte.

Sårbare
Små og mellomstore bedrifter har blitt mer sårbare de senere år som følge av kjedeoppbygging. For å møte utviklingen lanserte SND i 1990 et nettverksprogram som årlig disponerer 40 millioner kroner. Her kan SMB-bedrifter sammen få støtte til å utvikle strategier og tiltak som kan styrke dem i konkurransen.

– Bedriftene kan oppnå store synergieffekter gjennom samarbeid. Vårt mål er at hver SND-krone skal resultere i en omsetningsøkning eller en kostnadsreduksjon på ti kroner, sier avdelingsdirektør Jon Kveine i SND.

Annonse


Anbefaler
BI-professor Høyer anbefaler sterkt slike nettverkssamarbeid. SMB-bedrifter har mye å hente på felles IT-løsninger.

– Løsningene er i dag så enkle og billige at alle kan delta, sier Høyer.

Svøpe
Høyer mener at det store antallet SMB-bedrifter i Norge kan bli en svøpe for landet hvis ikke noe radikalt skjer på kommunikasjonsfronten.

– Utnyttelsen av IT kan bidra til å snu handikapet til et fortrinn, sier han.

På dagsorden
– Bruk av intranett og Internett bør bli en integrert del av bedriftenes strategidiskusjoner, og som vi nå ønsker å få satt på dagsorden, sier BI-stipendiat og prosjektleder Arne Frøiland. Han har det daglige ansvaret for Høyer-prosjektet.

MIT-samarbeid
– Vi deltar også i et samarbeid med Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, sier Frøiland. Gjennom MIT-prosjektet “Inventing of the 21st Century”, studeres fremtidens bedrifter. Til sammen har det norske prosjektet en kostnadsramme på to millioner kroner, hvorav SND har lagt 500.000 kroner i kassen. Norges forskningsråd har gått inn med 1,1 millioner kroner. Det arbeides nå med å finne en hovedaktør innen telekom-sektoren.

Kopler to verdener
– Vi skal studere informasjonsflyten internt og eksernt i bedriftene. Moderne nettverksteknologi kan blant annet bryte opp et tidligere meget kostbart arbeide med å samle inn informasjoner om markeder og bransje, samt utarbeide forretningsstrategier på grunnlag av dette, sier Frøiland.

– Moderne SMB-bedrifter vil ikke klare å nå sine mål, uten å bygge IT inn i forretningsstrategien. Det må bli en kopling mellom disse to verdener som tradisjonelt har vært klart atskilte, sier Frøiland.

Annonse