Annonse


Neste mobilgenerasjon

Hittil har mobiltelefon-utviklingen alltid vært ingeniørdrevet: Det har vært ingeniørene som har utviklet teknologien, fastsatt standardene og deretter blitt enige om hva de forskjellige systemene skulle tilby, enten de het NMT, GSM, AMPS eller D-AMPS.

Brukerne bestemmer?
Nå er man imidlertid i ferd med å utvikle neste generasjon mobiltelefoni, den som skal overta når dagens løsninger ikke lenger holder mål. Og for første gang er det brukere og markedsførere, ikke ingeniører, som går i spissen.

Alle er enige om at bredbånd data- og video-overføring er en vesentlig del av det som kommer: Neste generasjon skal være den mobile multimediatelefonen.

PDC tapte for GSM
Det er dette EU-kommisjonen ser for seg når man nå utvikler kravspesifikasjonen for UMTS. Og det er dette man ser for seg i Japan når man i løpet av inneværende år setter opp de første testløsningene for W-CDMA: Wideband CDMA, der Ericsson er med som utvikler.

Annonse


– Denne gang har ikke Japan tenkt å la utviklingen løpe fra seg, slik det skjedde da PDC (Personal Digital Cellular) måtte gi tapt for GSM i en lang rekke land over hele kloden.

Fra FPLMTS til IMT 2000
Japan har jobbert i snart et tiår med å utvikle den nye mobiltelefonløsningen. Navnet er International Mobile Telecommunications (IMT) 2000 – og er egentlig et utviklingsprosjekt som Den internasjonale Telekommunikasjonsunion ITU har satt i gang.

Få støttespillere
Internasjonal industripolitikk, først og fremst EUs satsing på UMTS, har gjort at IMT 2000 bare har hatt noen få støttespillere. Fremst blant dem har vært Japan og Sør-Korea. I USA har man mer enn nok med å etablere dagens PCS-standard i frekvensområdene fra 1900 til 2200 Mhz.

Men på et ITU-møte i Korea i februar kom man et langt skritt på vei, da det ble enighet om at IMT 2000 skal inkludere et såkalt multi-protokoll grensesnitt.

Samtrafikk på tvers
Dette vil gjøre det mulig for forskjellige løsninger, så som CDMA-teknologi eller TDMA-teknologi, å ha samtrafikk med hverandre eller med forskjellige nettverksløsninger, så som ISDN, ATM eller Internett-protokollene.

UMTS for sent ute?
Spørsmålet er hvor den europeiske mobilindustrien står i forhold til Japan. Riktignok er man i gang med utviklingen av UMTS-standarden. UMTS skal imidlertid tidligst være ferdig i år 2002, et par år etter at NTT DoCoMo regner med å ha sitt W-CDMA-nett på luften.

Samtrafikk
Også i Europa ønsker man å få de forskjellige løsningene til å fungere sammen. Som alternativ til ITUs modularitet har ETSI begynt å arbeide med Generic Radio Access Network (GRAN), som skal gjøre det mulig å blande forskellige radioteknologier og nettverks-infrastrukturer, både mobile og trådbaserte, slik at man skal kunne reise verden rundt med en og samme telefon.

Men foreløpig har ikke Europa foretatt noen valg når det gjelder standarder for UMTS. Og foreløpig er det Japan som har forspranget – et resultat av at den japanske regjering ønsker å ta intitiativet når det gjelder neste generasjon mobiltelefoni.

Annonse


Annonse


Annonse