Annonse


Mye går tapt for etterslekten

Nå er det satt i gang et prøveprosjekt på Nasjonalbiblioteket for å samle inn og lagre Internettbaserte tidsskrifter for etterslekten.

– Vi i Norge var svært tidlig ute med å få til en pliktavleveringslov som også gjelder elektroniske dokumenter og CD-Rom-basert informasjon. Vi var så tidlig ute at vår lov danner mønster i andre land, sier prosjektleder Hilde Høgås ved Nasjonalbiblioteket i Rana.

Ulike plattformer
Et problem for IT-avdelingen på Nasjonalbiblioteket er at det opereres med en rekke forskjellige IT-plattformer og standarder. Dette gjelder både for de elektroniske dokumentene som nå er på nettet og de som utgis på CD-ROM.

Standardisering nødvendig
– Standardisering er nødvendig for å kunne gjenfinne og lagre materiale fra den digitale revolusjons barndom. Det er Nasjonalbibliotekets oppgave å sørge for at slikt materiale også skal kunne bruke og leses av våre etterkommere, sier Høgås.

Annonse


– Planen er å ekstrahere tekst, foto og lyd i standardformater. Dette gjør vi regning med i mange tilfeller vil kreve konverterings- og migreringsprosesser.

Prøveprosjekt
Nasjonlabiblioteket har lenge opprettholdt en liste på web med oversikt over tidsskrifter på nettet.. “Norske elektroniske tidsskrift” finner du under adressen: http://rosa.nbr.no/etids/eltids.html)

– Et problem kan være at et Internett-tidsskrift ofte har ti forskjellige utgaver pr. dag. Foreløpig har vi i gang et prøveprosjekt, hvor vi samler inn og registrerer 20 tidsskrifter som ligger ute på Internett. En del av prosjektet er å registrere hvor mye ressurser som går med til å systematisere og lagre Internett-tidsskriftene, sier Høgås.

Opphavsrett
En del av prosjektet med innsamling av elektroniske publikasjoner er å avklare spørsmålet om opphavsrett for journalister og forfattere som har stoff på Internett.

BIBLINK
Nasjonalbiblioteket i Rana er også med i det EU-finansierte BIBLINK-prosjektet sammen med flere andre nasjonalbibliotek i Europa.

Her er målsettingen å knytte en kort bibliografisk beskrivelse til elektroniske dokumenter (en slags metadata), noe som vil gjøre det enklere å gjenfinne dokumenter.

Annonse


Annonse


Annonse