Annonse


Intranett-trykk i nord

Nordahls Trykkeri inngår i nettverkssamarbeidet “Trykk i Nord”, som omfatter sju trykkerier fra Kirkenes i nord til Bodø i sør. Nettverket ble opprettet i 1995, og utgjør det største og mest omfattende samarbeidet mellom trykkerier i Nord-Norge.

Store gevinster
– Vi har store gevinster på våre intranettløsninger, foreløpig ikke så mye på ordresiden som på intern kommunikasjon. På teknologisiden samarbeider vi for eksempel bedre gjennom datakommunikasjon, enn gjennom telefon og faks, sier styremedlem Karl-Einar Nordahl i Trykk i Nord. Samarbeidet evalueres nå gjennom BI-programmet “Bedrifter uten grenser”. Trykk i Nord var først i sin bransje i Nord-Norge som utnyttet intranettløsninger

Lavere priser
– Vi har landsdelens mest avanserte nettverk i vår bransje. Når en av bedriftene får et stort eller komplisert oppdrag, har den seks andre bedrifter å støtte seg til. Et oppdrag kan utformes i den ene bedriften, og trykkes i en annen, sier Woll. Nettverket er også knyttet opp mot kundene.

Intranett blir en stadig mer brukervennlig løsning for de nord-norske trykkeribedriftene. Gjennom et innkjøpsfellesskap basert på IT-kommunikasjon oppnås blant annet langt lavere priser på alt fra papir til forsikring. De sju trykkeriene utvikler nå også et felles kvalitetssikringssystem. De har gått sammen om opplæring på produksjonsteknologi, og har en felles kompetanseprofil med oversikt over de ansattes spesialfelter.

Annonse


Sparer penger
– Vi utveksler kompetanse som ellers ville vært svært dyrt å skaffe hver for seg. Vi kan spille på hverandres kapasitet og spesialiteter. Lurer vi på noe, kan vi legge problemet ut på intranett, sier Alex Bjørkmann i Bjørkmanns trykkeri i Alta, en av de seks andre Trykk i Nord-bedriftene.

For hvert problem som løses over intranett, blir trykkeriens arkiver større. På den måten bygges det opp en omfattende felles database, som for eksempel gjør det mulig å søke etter løsninger på oppståtte feil.