- -

Annonse


Eksplosjonsartet brann

- -– Den kraftige brannen brøt ut klokken fem onsdag morgen. Heldigvis kom ingen mennesker til skade. Halden brannvesen begynner å få kontroll over brannen. Skadene vil sannsynligvis overstige 40-50 millioner kroner, sier Akselsen til Dagens Telecom.

Midlertidig ute av drift
– Noe internkommunikasjon kan være midlertidig ute av drift ettersom det har dannet seg en del sot og mulige brannskader på linjene i nærheten av trafostasjonen, sier Akselsen.

Arbeider på spreng
– Vi arbeider nå for å skaffe oss full oversikt over skadeomfanget, både når det gjelder strømforsyningen i området og våre telelinjer, sier driftsingeniør Asbjørn Hilde ved Statnetts driftssentral i Oslo.

Strømproblemer
– Brannen gjør at vi har problemer med strømleveransene til Saugbruksforeningen i Halden. Vi må også i en periode koble ut en av kraftlinjene til Sverige. Det er for tidlig å si hva som er årsaken til brannen, sier opplyser Akselsen.

Annonse


Etter det Dagens Telecom erfarer vil strømutkoblingen ikke få noen konsekvenser for Statnetts telekommunikasjon med de andre kraftselskapene i Norden.

Erstatningstrafo
Statnett jobber nå på spreng for å finne en erstatningstrafo inntil en ny er bygget, melder nyhetsbyrået NewsWire.

Ifølge Akselsen får vanlige strømabonnenter i Halden strøm fra Hafslund, og vil således ikke bli berørt av denne brannen.

Annonse