Hoff, PerMorten

Annonse


Oljefondet til skoledata?

Hoff, PerMorten– Bruk pengene i Oljefondet til å løfte skolenes datakompetanse. Det vil gi bedre avkastning enn å investere milliardene i utenlandske aksjer, sier generalsekretær Per-Morten Hoff i Kontor- og Datateknisk Landsforening (KDL).

Skandaløst dårlig
– PC-utbredelsen i skolene er skandaløst dårlig, sier Hoff. I Oppegård kommune må 173 elever dele på hver PC. – Lærerne i denne kommunen har sannelig litt av en utfordring når de skal undervise i data. Kløften mellom skolene blir stadig bredere.

Foreldet kompetanse
Skolen utdanner folk med en kompetanse som ligger 10 – 15 år etter næringslivets behov. Det burde vært omvendt. Nå må vi snarest ta et krafttak for å oppgradere skolenes datautstyr og lærernes kompetanse. Øremerkede midler må til, sier Hoff som etterlyser handling fra Regjeringen.

Næringsrettet IT-plan
Per Morten Hoff fremmer sine synspunkter i et høringsnotat til Næringsminister Grethe Knudsen. Departementet har nemlig etterlyst innspill til sin «Næringsrettet IT-plan» innen 27. juni. Planen skal ferdigbehandles i løpet av året, og iverksettes neste år.