Annonse


Norut fikk NATO-støtte

Målet med samarbeidet er å bedre kommunikasjonen mellom russiske og utenlandske forskningsmiljøer ved å bygge ut Internett i Murmansk-regionen.

Dagens Telecom skrev om saken i slutten av februar da Norut søkte om penger til prosjektet.

To-trinns «rakett»
Satsingen er trinn to i et norsk initiativ, som heter «Utbygging av Internett i Barentsregionen». Prosjektet støttes av NATO og det norske Barentshavsprogrammet.

Norut er prosjektleder
Finnmarksforskning i Alta, Svanhovd Miljøsenter i Pasvikdalen og Norut Informasjonsteknologi i Tromsø er norske deltagere i prosjektet. Prosjektledelsen er det Norut som står for.