Annonse


Lader til priskrig

En rask runde viser store forskjeller på batterier til samme modell – og med noenlunde samme ytelser. Det ser ut som de etablerte leverandørene som regel ligger på ganske like priser, mens lavprisleverandørene ligger i en del tilfelle ned mot halve prisen. Men det kan se ut som om prisene er lavest for batterier som passer for mobiltelefoner som brukes privat.

Nokia 8110
«Bananen» er blitt en volummodell for Nokia. En etablert Netcomforhandler skal ha 590 kroner for et 900 mAh batteri. Billigkonkurrentene Norsk Industri Supply og Clas Ohlson skal ha heholdsvis 449.- for et 1000mAh batteri og 395.- for et med 600 mAh kapasitet. Alle priser er uten moms.

Ser en på Nokias volummodeller 1610/ 2010, ligger prisene på batteriene på omlag 500 kroner for standard batteristyrke i vanlige butikker. Her ser en sammenlignbare lavprisvarianter til mellom 198.- og 265.- kroner.

Når det gjelder batterier fra Norsk Industry Supply så kommer utgifter til frakt i tillegg.

Annonse


Sammenlignbart?
Spørsmålet er så om kvaliteten på batteriene kan sammenlignes. Det foreligger ingen tester av batteriene. Om det er mulig å beregne levetiden på en rettferdig måte er også vanskelig å svare på. Batteriets levetid avhenger sterkt av brukerens vaner.

Annonse