Annonse


Compaq kjøper Tandem

Compaq har i flere år jobbet målbevisst for å komme seg inn på nettverks- og servermarkedet. På mindre systemer har dette åpenbart vært kronet med hell. Når nå Tandem blir et datterselskap av Compaq, har sistnevnte sikret seg både teknologi og innpass på markedet for større serversystemer.

Aksjebytte
Måten handelen skal foregå på, er ved at Compaq utsteder 29 millioner aksjer, basert på et forhold på 0,21 Compaq-aksjer for hver Tandem-aksje. Prisen på tre milliarder dollar kommer fram ved å ta utganspunkt i prisen på Compaq-aksjer, slik de var priset 20. juni. Avtalen er formet slik at Tandem blir et heleid datterselskap av Compaq Computer Corporation.

– Det fusjonerte selskapet vil gi våre eiere økt verdi på aksjene, hevdet Earl Mason, som er økonomidirektør i Compaq. Uttalelsen må sees i lys av at fusjonen er avhengig av tilslutning fra selskapenes aksjeeiere.

Størst på servere?
Selskapene hevder å bli den ledende serverleverandør på markedet etter fusjonen. Tandem har allerede en sterk posisjon i systemer der det er svært store datamengder som skal skyfles fram og tilbake i systemer som ikke må stoppe.

Annonse


– Vårt totale marked har blitt doblet til omlag 650 milliarder dollar (4.500 milliarder kroner), sier Eckhard Pfeiffer, Compaq-sjefen. I en uttalelse som nok henvender seg mest til børs-miljøet, sier han at dette vil gi de to bedriftene totalt sett økt overskudd. Pfeiffer mener handelen gir selskapene mulighet til å tilby alt fra handholdte PC-er til massive parallell-prosesserende systemer.

– Tandem ble grunnlagt i 1974 for å sørge for nonstop computing. Denne fusjonen sikrer at Tandems mål vil leve videre. Fusjonen er den beste fremtid jeg kan tilby aksjeeierne, kundene og de ansatte i Tandem, sier en av Tandems grunnleggere, Tom Perkins. Han er i dag styreformann i Tandem og vil sitte i Compaqs styre.

Roel Pieper, som nylig ble sjef i Tandem, skal i følge en pressemelding fortsette som sjef i Compaqs datterselskap og rapportere direkte til Eckhard Pfeiffer.