Hopp til navigasjon Hopp til innhold

TETRA-forum stiftet

OSLO: Det er startet et eget TETRA-forum i Norge. TETRA er en standard for lukket radionett spesielt velegnet for helse, politi og andre nødtjenester.

Taaje, Leif  Ringcom
I Norge er TETRA valgt som standard for radiokommunikasjonen på Gardermoen. Oslo Energi Tele har bestilt et TETRA-nett for Oslo-området. Både elforsyningen, forsvaret og Telenor har utredningsprosjekter på gang. Og brannvesen, helsevesen og politi har i Norge gjennomført en forstudie som konkluderer med at TETRA er foretrukken teknologi for felles radiokommunikasjonsnett.

Forum
TETRA-forumets fremste oppgaver består i øke forståelsen for denne teknologien brukt i samfunnsmessig viktige sikringsoppgaver, foruten å fremme gode løsninger for de viktigste gruppene (helse, politi, brann m.fl.). Forumet skal også være et bindeledd mellom leverandører og brukere og utgjøre en kunnskapsbank på området.

Elfin Færevåg ble valgt som formann. Både Forsvaret, Justisdepartementet, Telenor og Oslo Energi Tele sitter i styret, i tillegg til leverandører som RingCom, og Nokia. Det koster 2.000 kroner pr. år å være medlem for en bedrift/organisasjon. Forumets mailadresse er: [email protected]
Stikkord: Mobil