Annonse


Lisens-rot i Østerrike

Hvem vil egentlig søke om den tredje GSM-lisens i Østerrike? Vil Connect-konsortiet, hvor Telenor deltar, få gjennomslag for at det var ulovlig å utsette anbudsfristen?

Fristen var egentlig satt til 2. juni, men etter påtrykk fra amerikanske SBC (tidligere Southwestern Bell) gikk Samferdselsministeren med på en måneds utsettelse, for at SBC skulle få sjanse til å gjøre ferdig sin søknad. Dette var nødvendig for at man skulle få reell konkurranse ved anbudsinnbydelsen, hevdet ministeren.

Trekker tilbake
Men utsettelsen har fått helt andre følger enn det som var meningen. UTA (United Telecom Austria), som er satt sammen av regionale e-verk, benyttet den ekstra tiden til å vurdere sin søknad – og fant ut at det beste ville være å trekke den tilbake.

Selskapet vil heller satse på sitt eksisterende samarbeid med GSM-operatøren max.mobil, og på å forberede seg på teleliberaliseringen som også i Østerrike kommer neste år.

Annonse


Anbyderne trekker seg
Samtidig har SBC ennå ikke besluttet om selskapet faktisk vil levere inn et formelt anbud.

Det er altså mulig at utsettelsen, som egentlig skulle øke konkurransen om lisensen, i praksis medfører at man bare blir sittende igjen med én anbyder: Connct Austria, hvor Telenor deltar sammen med Tele Danmark, tyske Viag, samt østerrikske Constantia Privatbank og Radex Heraklith.

Annulering?
Lederen for den østerrikske teleforvaltningen, Herman Weber, har imidlertid tidligere sagt at hele anbudsrunden vil bli annulert og nye innbydelse sent ut, hvis bare ett konsortium søker om lisensen.

I mellomtiden har imidlertid Connect Austria gjort alvor av sin trussel om å gå til Konstitusjons-domstolen i Wien for å få kjent ugyldig beslutningen om å utsette anbudsfristen. En slik utsettelse må behandles i Parlamentet eller skyldes internasjonale forpliktelser, mener Connect Austria. Det er ikke tilstrekkelig at en av de mulige anbyderne, i dette tilfelle SBC, hevder at de ikke hadde tid til å gjøre ferdig noe tilbud.

Annonse


Annonse


Annonse