Arkiv

Annonse


GSM og NMT i Nordland

Arkiv– En ny basestasjon på Forsnes dekker veien fra Narvik til Bjerkvik, sier informasjonssjef Gunnar Grythe i NetCom til Dagens Telecom.

Bodø
Telenor Mobil har forsterket GSM-dekningen for Øvre Hunstad og deler av Nedre Hunstad. Dekningen blir også noe bedre på Høgåsen, Salten og Junkerfjell.

Havområdene nordvest for Landegode fyr, samt havområdene mellom Mjelde, Kjærringøy og Karlsøyvær har fått bedre GSM-dekning. Dekningen mellom Misten og Fjær er også blitt bedre for Telenor Mobils GSM-kunder.


En ny GSM-basestasjon fra Telenor Mobil dekker tettstedene Vinje og Steine.

Annonse


Evenes
NMT-450 gir bedre dekning langs E10 fra kommunegrensen Narvik/Evenes til sørvestenden av Austervikvatnet.

Grane
E6 fra Grane til Ramnåga har fått bedre GSM-forhold fra Telenor Mobil. Basestasjonen gir også noe dekning på veien langs vestsiden av Vefsna.

Rana
NMT-900 er utbedret i Mo sentrum og ved Båsmoen.

Røst
Røst og litt av havområdene rundt i nordøstlig retning har fått bedre GSM-dekning fra Telenor Mobil.

Sortland
E10 fra Langvassbukt til Austpollen og indre deler av Sigerfjorden har fått bedre forhold for NMT-450.

Steigen
Telenor Mobil har satt opp en ny GSM-basestasjon som gir bedre veidekning mellom Tårnvik og Kjerringøy. Denne basestasjonen gir ikke dekning til selve Tårnvik sentrum. Veien til Øyjorda og området ved Fjær har også dårlig dekning.


Sørfold
E6 mellom Kalvik og Straumen dekkes delvis av en ny GSM-basestasjon fra Telenor Mobil. Mellom Helland og Nordfjorden er dekningen noe dårligere, og det er ingen tunelldekning.


Straumen tettsted og veien fra Straumen til Røs har fått bedre GSM-dekning.


E6 fra middagsfjellet tunnel til Berrflogtunellen har fått GSM-dekning, det er ikke dekning inne i tunnelene. GSM-forholdene er også utbedret langs veien mellom Elvkroken og Styrkesnes samt mellom Røsvik og Ånsvika.


NMT-450 gir nå bedre dekning langs E6 ved Hjemås til nordvest for Middagsfjellet, langs RV 829 fra Grønås til Hammerfall og Straumen Sørfold samt Elkem Salten Verk.


Tjeldsund
E10 fra Kanstadkrysset til Taraldsvika har fått bedre NMT-450 forhold. Dekningen er noe dårlig innerst i Fiskefjorden.

Tysfjord
NMT-450 utbedringer før sommeren for innerste del av Vestfjorden og Tranøy, samt langs E6 fra Bogvatnet ti Bognes og Tysfjorden.

E6 fra Skarberget til Bognes fergeleie og E6 mellom Bognes og Tortenås har fått bedre GSM-dekning fra Telenor Mobil. Den nye GSM-basestasjonen dekker også mesteparten av veien mellom Kjøpsvik, Kalvik og Botn samt tettstedet Tranøy.

Vefsn
GSM-dekningen har blitt bedre for Telenor Mobils kunder som ferdes langs E6 fra Angermoen til Luktvatn.

Vestvågøy
Telenor Mobil har bedret GSM-forholdene langs E6 fra Haugen til Ellstadleiet, området ved Vestrestrand og deler av Gimsøy. Mellom Limstrand og Kvalnes er dekningen noe dårligere.

NMT-450 er utbedret langs E10 fra Steirapollen til Grundstad, vestre del av Gimsøy og Sundklakkstraumen.