Annonse


Gjensidige med nett-bank

Gjensidige har prøvd seg fram med banktjenester på Internett. Hver krone satset i 1996 ga tre tilbake. Påstanden er at det er en million som er satset på forsøket og følgelig har gitt tre millioner kroner tilbake. At en har fått tilbake tre ganger så mye som det er satses bekreftes, men ikke at det er en million som Gjensidige har satset.


Dedikert nettbank
Gjensidige vil etter alt å dømme lansere sin egen bankløsning på Internett tidlig neste høst. Den nye banktjenesten har vært testet av selskapets ansatte i tre fjerdedels år, opplyser Manheim.


Kundene kommer tilbake
Jevnt over har Gjensidige hatt 32.000 oppslag i måneden siden deres Internetttjeneste ble lagt ut i mai 1996. Tallene viser at de besøkende kommer tilbake. Ser en på antallet bestillinger av forsikringer, lånesøknader og annet så ser en også en markert økning i antall transaksjoner i forhold til antall besøk. Det betyr at tjenesten blir brukt.


Rask oppdatering
– Vi tror bankløsningen vår er langt bedre enn de tilbud som hittil har vært lagt fram. Det blir en fullstendig bank og 100 prosent online, sier Manheim. Gjensidiges Internettjenester retter seg stort sett mot privatmarkedet. Årsaken er at løsningene får bedriftsmarkedet ofte er skreddersydd. Men selskapet presentere alle typer tjenester, og det er også mulig for næringslivskunder å ta kontakt via nettet.

Annonse


– Gjensidige er en betydelig leverandør når det gjelder tjenester innen finansmarkedet, og vi ønsker fortsatt å være det, sier Manheim.

Annonse


Annonse


Annonse