Annonse


Bankene bryter vei

– Er banktjenester på nett tjenesten som vil sørge for at Internett blir standard i alle hjem?

– Det har vært antydet at banktjenester vil være det som gjør at Internett vil få sitt gjennombrudd, blant annet har dette vært sagt i Storbrittania, sier professor Leif B. Methlie ved Norges Handelshøyskole

IBMs Christian Thommesen mener det er de kommersielle tjenestene på Internett som vil drive det videre, ikke nyhetsmediene.

Rask vekst
Svenskene regner med en rask vekst av bankvirksomheten på nettet. Ved slutten av året beregnes det at tallet vil være doblet, og at det i år 2000 kan det være mellom en og to millioner brukere av nettbanker.

Annonse


Norge følger etter. I følge Fellesdata er Internettbankene i ferd med å ta av. I april ble det utført nærmere 40.000 banktransaksjoner hos nettbanker tilknyttet Fellesdata. Ikke oppsiktsvekkende mye, men det er en fordobling siden årsskiftet og en økning på 12 prosent siden mars. Til sammen har det vært utført over 130.000 nettbank-transaksjoner i årets fire første måneder.

Vekstspiral
– Jo flere tjenester som blir tilgjengelig på Internett, jo flere brukere vil komme. Jo flere brukere, jo flere tjenester. Det er en spiral som fører til økt bruk. Samtidig er Internett en type medie folk blir veldig avhengig av i hverdagen. I USA blir epost allerede regnet for å være en type medie som en ikke kan klare seg uten, og som derfor trenger reguleringer, sier fagsjef Kjetil Manheim i Gjensidige.

Han mener også at netthandelen ikke vil ta av før det er mulig med sikker betaling over Internett.