Annonse


Telenorlanding i det blå

Telenors byggeplaner på Fornebu har fått et kraftig skudd for baugen. I en melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet heter det at avtalen om makeskifte av tomtearealer på Fornebu må reforhandles i henhold til gjeldende EØS-regler.

Ny takst
Får departementet det som det vil, kan Telenors landing bli langt mer kostbar enn det Hermansen hadde tenkt seg da avtalen ble inngått. Det skyldes at departement har kommet frem til en ny takst og i tillegg antydet løsninger hvor Telenor betaler for mer enn bare tomten.

Vesentlige endringer
I en kommentar uttaler konsernsjef Tormod Hermansen at de foreslåtte endringene er «vesentlige sett i forhold til den avtale Telenor har fremforhandlet med Statsbygg i september 1996.» Telenor har derfor foreløpig trukket tilbake innbydelsen til arkitektkonkurranse inntil det foreligger en avklaring.

Meningsløse planer
Samtidig går ledende talsmenn i databransjen kraftig ut mor Fred. Olsen planer om teleby på Fornebu. Fra bransjehold hevdes det at planene er meningsløse ettersom ingen i bransjen var tatt med på råd før planene ble lansert.

Annonse