Arkiv

Annonse


Sparer 200 mill. med EDI?

ArkivRegnestykker fra blant annet Sverige er grunnlaget for antakelsene om hva som kan spares ved å innføre EDI. Problemet er imidlertid at det ikke finnes noen fullskala EDI-prosjekter som kan bekrefte dette.

Tall i luften
– Tallene vi opererer med er nærmest grepet ut av luften. Men selv om vi bare skulle klare å spare en tidel av beløpet, vil EDI likevel være et lønnsomt tiltak, hevder innkjøpskonsulent Kristiansen.

Først
Prosjektet i Hordaland skal være det første som dekker et helt fylke. Årlig mottar fylkeskommunen over 145.000 fakturaer fra 6.000 små og store leverandører.

–EDI vil redusere leverandørenes kostnader ved å betjene fylket. Den profitten de dermed oppnår, vil vi ha vår del av. Totalt bør det være mulig å prutte seg frem til prisreduksjoner på mellom 75 og 150 millioner, sier Kristiansen.

Annonse


Menneskelige ressurser
Han regner også med at fylket årlig vil kunne spare 31 millioner i bestillingskostnader og 20 millioner i laver behandlingstid for fakturaer. Dessuten vil EDI kunne avhjelpe på fylkeskommunens største problem: mangelen på menneskelige ressurser:

– Ved å innføre EDI vil vi kunne hjelpe flere ved hjelp av de samme menneskelige ressursene, sier innkjøpskonsulenten.