Annonse


Skitt fiske på nett

Om du hører til de fiskegale, som drømmer om laks, ørret og innlandsfisk hele året, trenger du ikke lenger å ta på deg vaderne eller forlate sofakroken.

Næring til dagdrømmene
Nå kan du hente næring til dagdrømmene – sammen med eventuell inspirasjon til neste fisketur – på miljøvernavdelingens hjemmeside. I fiskeatlasen finner du oversikt over forekomster, fiskeregler og fisketid.

Fangstrapporter
Til trøst for dem som ikke fikk noe på siste fisketur, er også fangstrapporter og -statistikk lagt ut på nettet.

Informasjonen bygger på kartet “Sportsfiske i vassdrag i Hordaland”.

Annonse


Annonse


Annonse