Annonse


Med Tyskland på kartet

Et GIS vil kunne gi muligheter for nettverksmodellering, planleggings- og informasjonssystemer for Deutsche Telekoms tilgangsnettverk.

Systemet skal baseres på Smallworld GIS, og sluttfasen av prosjektet vil omfatte hele 1.400 lisenser for denne programvaren for datakonvertering, melder Smallworld.

Datakonvertering
Deutsche Telekom driver et avansert ISDN nettverk, og dokumentasjon for tilgangsnettverket har til nå vært ajourholdt på 2,5 millioner papirkart og 2,7 millioner digitale nettverkstegninger.

Det nye informasjonssystemet skal være til støtte i planleggings- og dokumentasjonsarbeidet som utføres på tilgangsnettverkets distriktskontorer over hele Tyskland.

Tre terabyte informasjon
Deutsche Telekom anslår ifølge meldingen at MEGAPLAN kommer til å inneholde ca. tre terabyte med informasjon når datakonverteringen er fullført.