Annonse


Internett-boom i Kina

Tall fra kinesiske myndigheter viser at republikken ikke hadde mere enn 100.000 registrerte Internett-brukere ved slutten av 1996.

«Alle» vil ha PC
Analytikere mener en viktig årsak til den sterke veksten kan være at Kina nå opplever en betydelig økning i etterspørselen etter PCer, – en etterspørsel som har økt med opptil 80 prosent i året.

Det anslås at det vil bli solgt omlag tre millioner PCer i Kina i år, mot omlag 1,8 millioner i 1996.

Ingen selvfølge
Det er ingen selvfølge å få internett-tilgang i Kina: Tilbyderne må søke om lisens, og brukerne må registrere seg hos politiet og love at de ikke skal gjøre noe på nettet som kan underminere staten…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse