Annonse


Internett-boom i Kina

Tall fra kinesiske myndigheter viser at republikken ikke hadde mere enn 100.000 registrerte Internett-brukere ved slutten av 1996.

«Alle» vil ha PC
Analytikere mener en viktig årsak til den sterke veksten kan være at Kina nå opplever en betydelig økning i etterspørselen etter PCer, – en etterspørsel som har økt med opptil 80 prosent i året.

Det anslås at det vil bli solgt omlag tre millioner PCer i Kina i år, mot omlag 1,8 millioner i 1996.

Ingen selvfølge
Det er ingen selvfølge å få internett-tilgang i Kina: Tilbyderne må søke om lisens, og brukerne må registrere seg hos politiet og love at de ikke skal gjøre noe på nettet som kan underminere staten…