Annonse


Fjernavleser kraftforbruket

Det er påbudet om fjernavlesning av målerne hos samtlige kraftkunder med et årlig forbruk over 500.000 kilowatt (kWh, som er bakgrunn for at det vesle firmaet med 20 ansatte i fjor hadde en inntekt på vel 12 millioner kroner, sier markedssjef Per Martin Green.

Overføres i telenettet
Telenors Metitel data over voice benyttes som overføringsmedium, noe som tilsier at målerinformasjonen kan overføres i det ordinære telenettet, men i et høyere frekvensområde som ikke forstyrrer samtaletrafikken.

BKK største kunde
BKK er største kunde på dagens løsning. Energiselskapet opererer med betydelig strengere krav enn det Norges vassdrags- og energiverk (NVE) legger opp til, og har satt en nedre grense for fjernavlesning av målerstanden til 200.000 kWh.

NVV-ønske
NVE ønsker å senke “taket” for fjernavlesning til et årlig forbruk på 100.000 kWh, i følge Green. En slik beslutning vil øke selskapets markedspotensiale til 30.000 kunder

Annonse


Selskapet arbeider nå med å videreutvikle dagens løsning til husholdningsbruk.

Annonse