Annonse


Ericsson-link i Sør-Afrika

Ordren omfatter radioer med båndbreddene 7 GHz, 18 GHz, 23 Ghz og 38 Ghz, og med kapasitet som varierer fra 2×2 ogopp til 16×2 Mbps. Radioene vil bli brukt i et fast nettverk, og også være stammen i mobilnettverket over hele landet. Ericsson melder at deres «Mini-link»-radioer bruker samme enheter for alle frekvenser og at dette innebærer kostnadskutt både når det gjelder opplæring og vedlikehold.