Fossen

Annonse


Velkommen til Nye DT!

FossenLes mer om:

 • Lettere å bruke Dagens Telecom
 • Produktguide
 • Kjøpetips
 • Bedre nyhetsdekning
 • Norskrelaterte nyheter
 • Personlig avis
 • Annonsefokus
 • Hva mener du om nye Dagens Telecom?

  Åtte måneder etter at Dagens Telecom ble lansert, har vi funnet det nødvendig å foreta dyptpløyende endringer i både funksjoner og grafisk design.

  – Våre brukere får nå adskillig enklere og bedre navigering. Vi har redusert bruken av rammer (frames) fra seks til to per side. Vi har profilert våre hovedkanaler sterkere på alle sider. Nå er ti nyhetssaker til en hver tid kun ett tastetrykk vekk. Du slipper dermed å gå fram og tilbake for å lete opp sakene. På hjemmesiden og på hver kanalside er samlet hele 14 nyhetssaker profilert, sier ansv. redaktør Arne Joramo.

  Lettere å bruke Dagens Telecom
  Dagens Telecom har fått et lysere og lettere design. Vi har innført prinsippet om uendelige kanaler på alle hovedområder. De som ønsker å lese de siste nyhetene uansett kanal anbefales å bruke Siste Nytt ute til venstre på sidene. Eller den underliggende totale oversikten under Flere Nyheter. Dersom du velger fra Siste Nytt følger oversikten med.

  Annonse


  Dersom du derimot aktivt velger en bestemt kanal, for eksempel Tele, vil du få en annen oversikt over saker på det området. Vi har fjernet valget av dager som før lå på topp. Du kan fortsatt navigere deg tilbake i tid ved å bruke knappen «Flere nyheter» eller gå nedover i hver kanal.

  Produktguide
  Dagens Telecom lanserer også en helt ny tjeneste. Det er en produktguide basert på betalt presentasjon av produktene. Alt fra åpningen er det mer enn 200 produkter presentert og vi har som mål at guiden skal inneholde mer enn 500 produkter i løpet av sommeren. Produktguiden vil bygges kontinuerlig ut.

  Interessen har vært stor og det vil bli registrert et stort antall produkter i de kommende ukene. Produktguiden er kanalorientert slik som Dagens Telecom er på nyhetsområdet og inneholder kanalene Tele, Data, Internett, LAN/WAN og Mobil.

  Kjøpetips
  I Produktguiden får du samlet de viktigste produktene fra en rekke leverandører på ett brett. Produktene presenteres på en standardisert måte slik at du lett kan sammenlikne ulike produkter. Produktguiden er utstyrt med en sterk søkemaskin som skulle gjøre det enkelt å finne fram.

  – Vi ønsker å bli mer matnyttig for våre lesere. I Produktguiden har vi derfor under hver kanal lagt inn fem kjøpetips. Bak disse korte tipsene ligger på hver kanal en eller flere utdypende kjøpetipsartikler både for produkter og tjenester, sier Joramo.

  Bedre nyhetsdekning
  Dagens Telecom har brakt over 3.250 IT-nyheter siden vi åpnet 21. oktober i fjor. Målt i antall nyheter er vi klart ledende av norske IT nettpublikasjoner.

  – Med redesignet får vi en bedre presentasjon av nyhetene. Du vil på mange saker finne flere linker til relaterte nyheter. Du vil dessuten finne mer relevant bakgrunnstoff i vårt IT-leksikon. I tida framover vil vi presentere en del artikler som innebærer en kontinuerlig markedsovervåking på sentrale områder. Du finner som et eksempel en artikkel som presenterer og sammenlikner utenlandstelefoniprisene til fem operatører. Denne vil bli oppdatert så snart det er endringer, sier nyhetssjef Trond Heggelund.

  Norskrelaterte nyheter
  – Hovedfokus i vår nyhetsdekning vil fortsatt være tele- og datakommunikasjon. Redaksjonen vil bestrebe seg på å oppnå en større andel norskrelaterte, egenproduserte nyheter. Det forhindrer ikke at du også vil finne mange internasjonale nyheter, sier Heggelund.

  – Dagens Telecom er både en Internettavis med mange egne nyheter og et nyhetsbyrå som velger ut, relaterer og presenterer IT-nyheter fra den nasjonale og internasjonale scenen, sier Heggelund.

  Personlig avis
  – Ulike brukere har forskjellig behov. Du får nå en utvidet og sterkt forbedret Personlig avis. Der kan du sette opp din høyst personlige profil og så lese Dagens Telecom etter denne profilen. Eller du kan få kortnyheter som e-post sendt til deg etter din profil. Du skal også få en markedsovervåkning med fulltekstmeldinger som e-post i samme øyeblikk vi publiserer dem.
  – Testingen av disse meget avanserte funksjonene er ikke ferdig. Derfor vil ikke personlig avis være tilgjengelig før over helga. Vi vil være sikker på at alt fungerer prikkfritt før vi setter denne tjenesten i drift.Det blir spesielt viktig ettersom både kortnyheter og markedsovervåkning (øyeblikkelig mailback) blir betalte tjenester, sier Arne Joramo

  Annonsefokus
  Annonsører i Dagens Telecom får sine annonser bedre fokusert i og med at hele seks annonser blir presentert på hjemmesiden og inngangssiden på hver kanal. Disse annonsene gjentas på underliggende sider. På alle nyhetsoppslag er det også underliggende annonseplass.

  Før hadde Dagens Telecom en ikkestandard størrelse på teaserannonser. Denne er nå endret til standard teaserformat. Et nytt annonsestyringsystem gjør at alle annonsører kan skifte budskap i sine annonser til ulike klokkeslett på døgnet. I Dagens Telecom kjøper du annonseplass, der du kan presentere mange ulike budskap. Internett er et dynamisk medium.

  – Vi ønsker deg lykke til med bruken av Nye Dagens Telecom, sier ansv. redaktør Arne Joramo og nyhetssjef Trond Heggelund.

  Hva mener du om nye Dagens Telecom?
  Send oss en e-post melding.

  Annonse


 • Annonse


  Annonse