Morten Golimo

Annonse


IT-knuter i nord

Morten GolimoLokalisering av IT-knuter baserer seg på nåværende sterke IT-miljøer. Næringsminister Grete Knudsen har besøkt oljekonferansen i Harstad. Her uttalte hun seg om politikernes syn på fremtidig IT-satsing i Nord-Norg til avisen Fremover.

Lokalisering
– Det handler om å bygge videre på de sterke nordnorske miljøene som allerede finnes. Det er disse som må gis gode livsvilkår.

– De beste og mest naturlige miljøene å satse på er i dag i Narvik, Andøya, Tromsø og på Svalbard, sa Knudsen til Fremover.

Regjeringens satsing
– Landsdelen må bli enig med seg selv om hvor og på hvilken måte satsingen og samarbeidet med myndighetene skal skje.

Annonse


– Vår vilje til å videreutvikle en så viktig næring skal ingen være i tvil om. Jeg er ikke redd for at ressursene forsvinner, sa hun.

ATM minsker avstandene
Med et nytt felles Norgesnett (ATM-nett med stor overføringskapasitet), vil avstandsulempen for bedriftene i Nord-Norge forsvinne, sa Knudsen.

Hun ville ikke fortelle hvor mange millioner Regjeringen ville betale for å utvikle Norgesnettet.