Apenes, Georg

Annonse


Apenes-kritikk mot registerlov

Apenes, GeorgApenes mener teksten i lovforslaget er tungt og at begrepsbruken er utpreget juridisk.

– Den nye lovens formålsparagraf må få en klar form og et konkret innhold. Den skal inneholde politiske signaler og ha informasjonsverdi. En regulering i lovs form av bruken av personopplysninger henvender seg til så store deler av befolkningen at den bør betraktes som en allmenlov hvis innhold ideelt sett må kunne være tilgjengelig for alle, heter det i innstillingen fra utvalget som legger fram forslag til ny Personregisterlov.

– Språket i det fremlagte lovforslaget preges av at utvalgets sammensetning domineres av jurister hvorav de fleste er tilknyttet statsadministrasjonen, heter det i innstillingen.


En rettighet
Apenes legger vekt på at Stortinget ba om at revisjonen av loven skulle ta utgangspunkt i at personvern er en borgerlig rettighet.

Annonse


Apenes legger derfor fram sitt eget forslag til en formålsparagraf for loven.


De andre medlemmene i komiteen påpeker at det er enighet om mange av de forslagene som Apenes kommer med. Men de mener at synspunktene blir forsvart i loven ellers og at det ikke er hensiktsmessig med en formålsparagraf som direkte gir uttrykk for hvorledes personopplysninger skal eller kan behandles.


  Utvalget bestod av:
  1 Konserndirektør Arne Skauge, Den norske Bank, leder
  2 Direktør Georg Apenes, Datatilsynet
  3 Fungerende rådgiver Birgitte Araldsen, Samferdselsdepartementet
  4 Rådgiver Mette Bredengen, Statistisk sentralbyrå
  5 Sekretær Pål Gundersen, Landsorganisasjonen i Norge
  6 Advokat Arne Dag Hestnes, Næringslivets Hovedorganisasjon
  7 Spesialrådgiver Jostein Håøy, Statskonsult
  8 Utredningsleder Ewy Kristiansen, Sosial- og helsedepartementet
  9 Førstekonsulent Tonje Meinich, Justisdepartementet
  10 Førsteamanuensis Dag Wiese Schartum, Universitetet i Oslo

Annonse