Annonse


600 MHz-kabling underveis

Atle Årnes i Post- og teletilsynet (tidligere Statens teleforvaltning) leder den norske standardiseringskomiteen som arbeider med kablingssystemer.

Intensivere arbeidet
I midten av mai møttes den europeiske kablingsgruppen til et møte i Oslo. De ble enige om å intensivere arbeidet med en forbedret kablingsstandard som sannsynligvis vil omfatte kablingssystemer med 600 MHz båndbredde.

Kategori 6 finnes ikke
Etter at vi fikk standarden NS-EN 50173 i 1995, har de fleste produsentene forbedret sine kabler. – Når noen påstår at de kan levere kategori 6-kabler, så er det feil! Noen slik kategori finnes ennå ikke, sier Atle Årnes som mener at markedsføringen av ”kategori 6” forvirrer kunder som allerede er i villrede om de mange standardene.

Nye standarder underveis
I løpet av året kommer den europeiske standardiseringskomitéen med mindre korrigeringer til standarden.

Annonse


– Mot slutten av 1988 blir også nye standarder for uskjermet og skjermet horisontalkabel, stamkabel og arbeidsområdekabel sendt ut til høring, forteller Atle Årnes.

Kommer i 1999?
Etter Oslo-møtet blir arbeidet med en forbedret standard intensivert. Den norske standardiseringskomitéen møtes allerede denne uken.

I juli er standarden tema på et internasjonalt møte i Brasil. Kablingsstandarden kategori 6 vil likevel neppe stå ferdig før om et par år.

Annonse


Annonse


Annonse